Woning kopen of verkopen

De gemeente Katwijk wil voldoende goede woonruimte bieden, maar kampt met een tekort aan woningen. Woningbouwprojecten moeten een oplossing bieden.

Woningen die lang leegstaan omdat de verkoop niet wil vlotten, kunnen met toestemming van de gemeente tijdelijk verhuurd worden.

Woonvisie 2015-2019

In de Woonvisie staat het beleid voor wonen in Katwijk voor de komende 5 jaar. De visie is samen de woningcorporatie, de huurdersorganisatie, ontwikkelaars, makelaars en hypotheekverstrekkers gemaakt. Alle partijen zorgen ervoor dat de in de Woonvisie genoemde afspraken worden uitgevoerd.

Prestatieafspraken 2020

De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporatie Dunavie en de huurdersorganisatie SHD voor 2020. Volgend jaar worden opnieuw prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2021 – 2024 omdat in januari 2020 de nieuwe Woonagenda wordt vastgesteld.

Een goede samenwerking tussen de woningbouwcorporatie, de huurdersorganisatie en de gemeente is nodig om de opgaven op het gebied van wonen op te kunnen pakken. Deze opgaven zijn in de Prestatieafspraken Wonen 2020 verder uitgewerkt.

Woningbouwprojecten in Katwijk

In de gemeente Katwijk worden verschillende nieuwbouwwoningen gebouwd. Om woningzoekenden op de hoogte te houden is er een overzicht gemaakt van alle woningbouwprojecten. In dit overzicht kunt u alle grote en kleine woningbouwprojecten terugvinden.

Inschrijven voor nieuwbouw koopwoningen

Nieuwbouw koopwoningen worden aangeboden in de plaatselijke kranten. In de advertentie staan contactgegevens voor vragen over inschrijf- en toewijzingsregels. 

Ook online kunt u zich inschrijven voor nieuwbouwprojecten in Katwijk. Op de website van de woningbouwprojecten vindt u inschrijfformulieren en contactgegevens.

Tijdelijke verhuur koopwoningen

Ook in Katwijk kan het soms lang duren voordat een woning wordt verkocht. In sommige gevallen kan tijdelijke verhuur de eigenaren enig financiële hulp bieden. Daarnaast voorkomt u leegstand en wordt de woningmarkt voor tijdelijke verhuur verruimd.

Meer informatie

Starterslening

Bent u 18 jaar of ouder, ingezetene van de gemeente Katwijk en hebt u de afgelopen 3 jaar in Katwijk gewoond? Of bent u 18 jaar of ouder, géén ingezetene van de gemeente Katwijk, maar hebt u van de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Katwijk gewoond?
Dan kunt u een starterslening aanvragen.

Blijverslening

De Blijverslening biedt eigenaar-bewoners de mogelijkheid om een eigen woning in Katwijk aan te passen naar een levensloopgeschikte woning. Deze woning is zo gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een beperking.