Woning huren

Wilt u in de gemeente Katwijk een woning huren, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Houd er rekening mee dat u voor sommige huurwoningen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Woonvisie 2015-2019

In de Woonvisie staat het beleid voor wonen in Katwijk voor de komende 5 jaar. De visie is samen met de woningcorporatie, de huurdersorganisatie, ontwikkelaars, makelaars en hypotheekverstrekkers gemaakt. Alle partijen zorgen ervoor dat de in de Woonvisie genoemde afspraken worden uitgevoerd.

Prestatieafspraken 2020

De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporatie Dunavie en de huurdersorganisatie SHD voor 2020. Volgend jaar worden opnieuw prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2021 – 2024 omdat in januari 2020 de nieuwe Woonagenda wordt vastgesteld.

Een goede samenwerking tussen de woningbouwcorporatie, de huurdersorganisatie en de gemeente is nodig om de opgaven op het gebied van wonen op te kunnen pakken. Deze opgaven zijn in de Prestatieafspraken Wonen 2020 verder uitgewerkt.

Huren van een particulier of belegger

Particuliere huurwoningen worden aangeboden in de plaatselijke kranten. Gaat het om nieuwbouwhuurwoningen, dan staan in de advertentie de contactgegevens voor vragen over inschrijf- en toewijzingsregels.

U kunt zich ook online inschrijven voor particuliere huurwoningen. Dit kan bij verschillende websites die huurwoningen aanbieden.

Huren van een woningcorporatie

Wilt u een woning huren van een woningcorporatie, dan kunt u zich inschrijven bij WoningNet Holland Rijnland. Hier kunt u reageren op sociale huurwoningen in Katwijk en in de gemeenten aangesloten bij de regio Holland Rijnland.

Hier kunt u ook terecht voor het aanbod van sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten.

Huisvestingsvergunning

Hebt u gereageerd op het woningaanbod via woningnethollandrijnland.nl, dan controleert de woningcorporatie of u in aanmerking komt voor de woning. Zij verzorgen ook de huisvestingsvergunning voor u.

Seniorenwoningen

Voor reguliere (zelfstandige) seniorenwoningen kunt u terecht bij:

Speciale seniorenwoningen: via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Wilt u naar een speciale seniorenwoning waar u ook verzorgd wordt?
Dan moet u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een landelijke organisatie die de aanvragen en indicaties regelt.

Woonurgentie

Heeft u dringend een woning nodig vanwege ernstige medische, psychosociale of financiële problemen? Dan kunt u in bepaalde gevallen bij de woningcorporatie woonurgentie aanvragen. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland neemt de aanvraag daarna in behandeling. De gemeente heeft geen enkele invloed op de beslissing of u wel of geen woonurgentie toegewezen krijgt.

Voorwaarden:

  • U woont minimaal 2 jaar in de regio Holland Rijnland.
  • Er is sprake van een woonnoodsituatie en u bent niet in staat om dit op te lossen.

Meer informatie: