Enclaves

De identiteit van de Enclaves is beschreven in de welstandsnota 13. Enclaves.

U wordt geïnformeerd over het profiel van de Enclaves, de architectuur en wat de welstandsnota wil bereiken met de voorwaarden die zij stelt aan bouwen en verbouwen in de Enclaves.

Voorwaarden Enclaves

Op deze pagina staan de voorwaarden in eenvoudiger taalgebruik. De stadsbouwmeester toetst de aanvragen aan de vastgestelde welstandsnota en de daarin vastgestelde voorwaarden. Alle vastgestelde voorwaarden waaraan de stadsbouwmeester toetst, vindt u bij 'meer informatie'.

Algemeen

 • De enclave ligt verborgen achter bebouwing van aangrenzend lint of straat.
 • De enclave is een erf met vrijstaande gebouwen.
 • De enclave mag zich qua inrichting en verschijningsvorm onderscheiden van de omliggende bebouwing.
 • Ingrepen moeten de informele en losse sfeer van de enclave behouden en versterken.
 • De gebouwen moeten zo geplaatst zijn dat een aangename buitenruimte ontstaat.
 • De enclave moet waar mogelijk toegankelijk zijn voor publiek.

Ligging

 • De karakteristieken van het landschap (bijvoorbeeld duingebied, weide en of boslandschap) behouden en versterken.
 • Karakter van de veelal vrijstaande bebouwing dient behouden te blijven.
 • De voorgevel is gericht naar de weg.
 • De entree gelegen aan de straat moet uitnodigend zijn.
 • Gebouwen in de enclave mogen geen negatieve invloed hebben op de (leef)kwaliteit van de gebouwen rondom.

Massa en vorm

 • Gebouwen zijn individueel, onderling afwisselend en gedifferentieerd.
 • Gebouwen zijn individueel te onderscheiden en verschillen ten opzichte van elkaar en andere gebouwen.

Detaillering

 • De detaillering is zorgvuldig en afwisselend.
 • Detaillering en vormgeving van gebouwen als boerderijen, instituten en bedrijven herkenbaar afstemmen op functie.
 • Gebouwen die zichtbaar zijn vanaf de straat moeten qua vormgeving een aanwinst zijn voor de straat.
 • Gebouwen moeten het architectonische kwaliteitsniveau van de enclave in stand houden en bij voorkeur vergroten.
 • Gebouwen mogen binnen de enclave variëren in bouwstijl.
 • Alle ingrepen, gevelwijzigingen en toevoegingen moeten de architectonische kwaliteit van het pand evenaren en bij voorkeur verhogen.
 • Gebouwen mogen geen blinde gevels hebben aan zijden die grenzen aan het openbare gebied.

Materiaal- en kleurgebruik

 • Het materiaal en kleurgebruik is terughoudend.
 • Gebouwen moeten binnen de enclave variëren en harmoniëren in kleur en materiaalgebruik.
 • Gebouwen moeten zich voegen in de ritmiek van kleuren, materialen, bouwstijlen in de enclave.
 • Reclameuitingen en hekwerken aan de straat moeten van goede vormgeving zijn en passen in het straatbeeld.
 • Reclameuitingen en naamsvermelding voor bedrijven gevestigd in een verborgen enclave zijn doorgaans gesitueerd bij de inrit aan de openbare weg. Zij dienen te voldoen aan de criteria behorende bij de categorie van de gebouwen aan de straat waarin de inrit tot de enclave is gesitueerd.

Erfafscheidingen

Erfafscheidingen en hekwerken grenzend aan de openbare ruimte moeten qua vormgeving en materiaal samenhangen met het gebouw en bijdragen aan de omgevingskwaliteit.

Aanbevelingen

De enclaves moeten hun levendigheid en aantrekkelijkheid voor het publiek vergroten door, waar mogelijk, functies te herbergen die bijdragen aan de informele en bedrijvige sfeer; vanwege de veilige beslotenheid van het erf zijn de enclaves bij uitstek geschikt voor functies die aan een straat minder goed gedijen.