Bouwen of verbouwen

Wilt u bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u een vergunning nodig hebt. De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in 1 omgevingsvergunning.

Houd er rekening mee dat de gemeente tijd nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen. Is de bouw of verbouw (met vergunning) afgerond, dan moet u dat ook weer bij de gemeente melden. Kijk eerst in het bestemmingsplan of wat u wilt ook mogelijk is. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Welstand

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Dan is het belangrijk om te weten wat de voorwaarden van de gemeentelijke welstandsnota zijn. Lees deze vooraf zodat u weet aan welke kwaliteitseisen uw bouwplan moet voldoen.

Kosten advies

Wilt u bespreken of uw bouwplannen voldoen aan de voorwaarden van de gemeentelijke welstandsnota? Maak dan een afspraak met de stadsbouwmeester. Tijdens een gesprek laat u uw bouwplannen of eerste schetsen zien aan de stadsbouwmeester. Hij vertelt of uw plannen voldoen aan de voorwaarden. U betaalt € 273 voor dit overleg met de stadsbouwmeester. Neem contact op met team Vergunningen voor het maken van een afspraak door te bellen met tel. (071) 406 50 00.

Voorkom bezwaren van uw buren. Informeer hen over uw plannen, ook als het om een vergunningsvrij bouwplan gaat. Deze kosten van het vooroverleg worden verrekend met de legeskosten van de omgevingsvergunningaanvraag als deze aanvraag overeenkomt met het in het vooroverleg uitgewerkte plan.

Verslagen stadsbouwmeester

U kunt de verslagen van de vergaderingen van de stadsbouwmeester lezen in de bekendmakingen.

Geen welstandstoets

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor:

  • kozijnwijzigingen
  • kunstwerken
  • wijzigingen binnen het bouwwerk zonder gevolgen voor het uiterlijk van een bouwwerk
  • dakkapellen als deze minimaal 0,5 meter dakvlak vrijhouden.  Bij meerdere dakkapellen moet er een tussenruimte van minimaal 1 meter overblijven.
  • vlaggenmasten
  • dakramen
  • rolluiken
  • zonnepanelen

Dan wordt uw aanvraag niet meer getoetst door de stadsbouwmeester. Dit geldt niet voor een aanvraag voor een monument.

Politiekeurmerk veilig wonen (PKVW)

Wilt u voorkomen dat er in uw woning wordt ingebroken? Het politiekeurmerk veilig wonen (PKVW) helpt u om de maatregelen te nemen die daarvoor nodig zijn. Een gecertificeerd bedrijf geeft u informatie over hoe u inbraakgevoelige plekken van uw woning kunt beveiligen. 

Op de website politiekeurmerk vindt u alle informatie over het PKVW. Ook kunt u hier de bedrijven opzoeken die u kunnen helpen met het veilig maken van uw woning.