Wijkwerk en buurtwerk

In Katwijk organiseren 5 wijkverenigingen activiteiten voor bewoners in de wijken.

Stichting Welzijnskwartier ondersteunt en begeleidt deze wijkverenigingen op het gebied van organisatie van activiteiten, deskundigheidsbevordering en werving.

Wijkverenigingen

De 5 wijkverenigingen zijn: