Social return on investment

In een ideale samenleving kan iedereen meedoen op de arbeidsmarkt. Helaas bestaat die samenleving niet. Er zijn mensen die wat meer hulp nodig hebben om aan het werk te komen. Social return biedt deze mensen de kans om volwaardig mee te draaien op de arbeidsmarkt. Social Return is een samenspel van werkgevers en de gemeente, het UWV, de Sociale Werkvoorziening, Aanpak Jeugdwerkloosheid en andere gemeenten.

Wat is Social Return?

Social return levert een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld. Op deze manier vraagt de gemeente als opdrachtgever iets terug aan haar opdrachtnemers: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen deze weer te betreden.

Wie zijn deze werkzoekenden

Mensen die dit beetje ondersteuning kunnen gebruiken hebben bijvoorbeeld langere tijd in de WW gezeten. Maar het betreft ook voortijdige schoolverlaters, deelnemers aan SW-projecten, Wwb, WIA- en Wajong-gerechtigden, jongeren, leerlingen op zoek naar een stageplaats en mensen die om andere redenen moeite hebben hun plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Ook werknemers met een acuut risico om in een uitkering te belanden, behoren tot de doelgroep van social return.

Hoe werkt het precies?

Dankzij social return wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om banen of bijvoorbeeld stageplaatsen te reserveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 2 voornaamste varianten van social return zijn de 5%-regeling en de sociale paragraaf.

5% regeling

Deze regeling houdt in dat een vast percentage (5%) van de aanneemsom wordt ingezet voor de social return-doelgroep. Bij opdrachten met een hoge leveringscomponent, waarbij de factor arbeid minder inzichtelijk is, kan een regeling op maat worden getroffen. In plaats van 5% van de aanneemsom kan dan gedacht worden aan 7% van de totale loonsom.

Bijvoorbeeld: Bouwbedrijf Varkevisser krijgt van de gemeente een opdracht ter waarde van € 500.000. Varkevisser zorgt ervoor dat hij een gedeelte van de opdracht, ter waarde van € 25.000 laat uitvoeren door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Sociale Paragraaf

In deze variant wordt de participatie van de mensen die uit een social return positie komen op een andere manier gemeten. Een stageplaats levert bijvoorbeeld 2 punten op, een beroepsspecifieke opleiding 4 en een reguliere arbeidsplaats 10. De gemeente bekijkt vooraf wat van toepassing is. Daarnaast wordt ook het plan van aanpak beoordeeld op onder andere haalbaarheid en mate van begeleiding.

Los van deze 2 varianten zijn maatoplossingen natuurlijk altijd bespreekbaar.

Soort plaatsingen

Een reguliere functie behoort voor de social return-doelgroep natuurlijk tot de mogelijkheden. We spreken van een reguliere functie bij een contract voor minimaal een half jaar, voor minimaal 32 uur per week. Maar natuurlijk zijn er vele andere opties. Te denken valt aan leer-werktrajecten, stageplaatsen, werkervaringsplaatsen, opleidingen en participatieplaatsen.

Social Return is winst voor iedereen

Winst voor de betrokken bedrijven/organisaties:

  • Organisaties kunnen zich door social return profileren als modern en maatschappelijk verantwoord ondernemer.
  • Door opleiding en training wordt een toekomstig tekort aan geschoold personeel voorkomen.

Winst voor de deelnemers:

  • De deelnemers zijn niet meer afhankelijk van een uitkering. 
  • In veel gevallen verbeteren deelnemers ook nog eens hun opleidingsgraad.
  • Dankzij social return ontwikkelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk en meer toekomstperspectief.

Winst voor de samenleving:

  • De gemeente faciliteert werkgelegenheid.
  • Door social return neemt het aantal uitkeringen af.

Samen leven door samen werken

De gemeente is een sociale en zorgzame gemeenschap. Op het gebied van werk en inkomen zijn we volop in beweging. Samen leven door samen te werken staat hierbij centraal. Met social return geeft de gemeente professionals de ruimte voor sociaal maatschappelijk ondernemerschap, het leveren van kwaliteit en innovatie. Zo investeren we met onze partners in samenhang, samenwerken en samen Katwijk zijn.

Meer informatie

Meer weten? Mail dan naar: 

Heeft u vragen over (jeugd)zorg, werk- en inkomen, belt u dan met het speciale ‘Samen voor Elkaar’ nummer:

  • telefoon: (071) 406 50 00.

Folder