Meer mogelijkheden 'harde horeca'

In het centrum van Katwijk aan Zee is het mogelijk om de zogenaamde ‘harde horeca’ uit te breiden. Voorbeelden van ‘harde horeca’ zijn discotheken en bars.

Bestaande gelegenheden mogen uitgebreid worden, maar ook mogen er nog 3 nieuwe gelegenheden gevestigd worden.

Uitbreiden

Per horecabedrijf wordt een uitbreidingsmogelijkheid geboden van 25% van de bestaande bedrijfsvloeroppervlakte (peildatum 01-01-2008).

Nieuw vestigen

In totaal zijn er nu 7 gelegenheden in het centrum. Dit aantal mag worden uitgebreid naar 10. De precieze voorwaarden waaraan u moet voldoen worden in de beleidsnota ‘Bijstelling beleid harde horeca centrumgebied Katwijk aan Zee’ genoemd. De voorwaarden zijn onder andere:

  • het bedrijfsoppervlak mag niet groter zijn dan 200 m2
  • er is voldoende gelegenheid om fietsen te parkeren