Waterkwaliteit bij Vijverhof en in Cleijn Duin Oost

Op dit moment is de waterkwaliteit van de vijvers bij de Vijverhof en in Cleijn Duin Oost en de sloot hiertussen niet goed. Omwonenden hebben regelmatig (grond)wateroverlast. Ook is er stankoverlast door de algengroei en er sterven vissen.

Om de kwaliteit van het water te verbeteren, gaat de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland verschillende werkzaamheden uitvoeren.

Definitief ontwerp

Het ontwerp van het verbeteren van de waterkwaliteit is uitgewerkt tot een definitief plan. Het definitieve plan is samen met bewoners gemaakt.

Werkzaamheden

De waterkwaliteit wordt verbeterd door:

  • het verlagen van het waterpeil bij de Vijverhof.
  • het aansluiten van regenwaterafvoeren op de waterpartij bij de Vijverhof. Dit zorgt voor meer verversing van het water.
  • het verbreden van watergangen in Cleijn Duin naar 6 meter breed.
  • het aanpassen van de duikers.
  • het aanpassen van de afvoer naar het Uitwateringskanaal.

Overlast

Het werk veroorzaakt weinig overlast voor omwonenden en het verkeer.

Planning

Het werk start naar verwachting in februari

Waterplan

Dit werk is onderdeel van het waterplan. Het waterplan beschrijft afspraken over waterbeheer. Doel: droge voeten en schoon water houden. Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk werken samen aan het waterplan.