Riolering

Meer dan 98% van alle gebouwen in de gemeente zijn op de riolering aangesloten. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de riolering binnen het eigen terrein.

Buiten het eigen terrein is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de riolering. Wilt u een nieuwe huisaansluiting of een bestaande aansluiting wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met de gemeente. Het niet via de riolering lozen van afvalwater is verbonden aan strenge regels. Houdt u zich niet aan deze regels, dan pleegt u een strafbaar feit.

Meer informatie over riolering in Nederland vindt u op de website van Stichting Rioned. Deze stichting is een samenwerking van overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Aanvragen rioolaansluiting

Wilt u uw riool aansluiten op het openbare riool? Dan moet u dit aanvragen met een formulier:

Met de aanvraag moet u een situatieschets doorsturen (schaal 1: 1000). De kosten voor het aanvragen en het aanleggen zijn:

Is uw riolering verstopt?

Zijn 1 of een paar afvoeren in uw huis verstopt?

Dan is het riool in uw huis verstopt. Dit moet u zelf verhelpen. Gebruik hiervoor milieuvriendelijke ontstoppingsmiddelen, een gootsteenontstopper (plopper) of schakel een specialistisch bedrijf in.

Zijn alle afvoeren verstopt?

Dan zit de verstopping in de afvoerbuis naar de hoofdriolering; de huisaansluitleiding. U bent zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van de verstopping op uw eigen terrein. De gemeente verhelpt verstoppingen in de riolering buiten uw eigen terrein.

Hoe weet u van wie de leiding is?

Bij de erfafscheiding ligt het ontstoppingsputje. Graaf dit op en maak het open. Als het putje vol water staat, dan is het gemeentelijk deel van de leiding verstopt. De gemeente moet de verstopping verhelpen. U kunt dit online melden.

Betalen onderzoekskosten verstopping in gemeentelijk deel

Heeft u kosten gemaakt om het ontstoppingsputje door een bedrijf op te laten graven en ligt de verstopping in het gemeentelijk deel? U kunt een kopie van de factuur opsturen naar de gemeente, afdeling Beheer en Vastgoed. De kosten worden tot maximaal € 200 vergoed.

Wat mag niet?

 • De leidingen doorspuiten met een slang die direct is aangesloten op het waterleidingnet.
 • Zelf graven in de openbare grond.
 • Een verstopping in het gemeentelijk deel van de leiding verhelpen.

Tips om verstoppingen te voorkomen

Wilt u tips om verstoppingen te voorkomen? Kijk dan op:

Wat te doen bij stankoverlast?

Stankoverlast in uw eigen woning moet u zelf verhelpen. Kijk voor advies op de website van Stichting Rioned.

Stankoverlast uit kolken in de openbare ruimte verhelpt de gemeente. U kunt dit online melden.

Wat mag u niet in het riool wegspoelen?

Eigenlijk is het heel simpel: urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Meer informatie over welke vochtige doekjes wel en welke niet in het riool mogen, vindt u op:

Loost u op een gevoelig systeem (een IBA, drukriolering of via een inpandige afvalwaterpomp)? Gooi dan vochtig toiletpapier niet in het toilet, maar bij het vast afval. Alle andere soorten (vochtige) doekjes horen sowieso in de vuilnisbak.

Niet in het riool horen dus:

 • (frituur)olie, vet,
 • schoonmaakdoekjes, luiers, babydoekjes,
 • condooms,
 • maandverband,
 • kattenbakkorrels,
 • verfresten,
 • etensresten,
 • medicijnen
 • chemicaliën
 • textiel.

Dit veroorzaakt verstoppingen en het verstoort de zuivering.

Waarvoor betaalt u rioolheffing?

Voor de aanleg en onderhoud van het riool betaalt ieder huishouden rioolbelasting.De rioolheffing wordt in rekening gebracht door het BSGR. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website.

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt jaarlijks de hoogte van de rioolinvesteringen en het lozingsrecht. Alle betaalde rioolbelasting moet besteed worden aan het rioolsysteem.

Waterbeheerplan en waterloket

Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk werken samen aan het waterplan. Het waterplan beschrijft afspraken over waterbeheer. Doel: droge voeten en schoon water houden.

Waterloket

Het waterloket zorgt ervoor dat u altijd een antwoord op uw vraag over (grond)water of riolering krijgt. Het maakt niet uit of u deze vraag aan ons of aan het Hoogheemraadschap stelt.