Molenwijk energieneutraal

Afgelopen jaar is de Molenwijk begonnen aan de proef ‘Nul op de Meter’-woningen. De Molenwijk is zeer geschikt voor deze proef omdat er vooral woningen uit de jaren 60 en 70 staan die nog niet duurzaam zijn gebouwd. De gemeente Katwijk heeft een onderzoek laten uitvoeren in hoeverre eigenaren van koopwoningen bereid zijn hun woningen te verduurzamen.

Het onderzoek bestaat uit 3 delen:

 1. Allereerst is bekeken welke woningen op basis van bouwjaar en woningtype geschikt zijn om te verduurzamen. Daarbij is ook onderzocht wat de gemiddelde investering en terugverdientijd is van verschillende maatregelen.
 2. Het tweede deel is de enquête die in september door 54 huishoudens (respons 18%) is ingevuld.
 3. Tenslotte heeft de gemeente met een groepje geïnteresseerden tijdens focusgesprekken verder gepraat over de enquêteresultaten. 

Inmiddels zijn de eindresultaten bekend. Hieronder ziet u een samenvatting van de resultaten:

Bereidheid en motivatie

 • Tussenwoningen uit 1945 – 1980 zijn het meest geschikt om te verduurzamen
 • 65% van de bewoners (die mee hebben gedaan aan het onderzoek) in de Molenwijk beschikt over een voorlopig energielabel C en D
 • 23 % heeft een voorlopig energielabel E, F en G
 • 95 % van de bewoners is bereid te investeren in het verduurzamen van de eigen woning
 • De grootste motivatie om te investeren in duurzaamheid zijn de financiële voordelen
 • Veel bewoners hebben al geïnvesteerd in het duurzaam maken van de woning en zijn bereid om dit in de toekomst vaker te doen.
 • Bewoners vinden een snelle terugverdientijd en mogelijkheid tot subsidie belangrijk bij hun keuze om wel of niet te investeren.

Het motief wooncomfort wordt bijna niet genoemd als reden om te verduurzamen. Dit bleek ook al tijdens de focusgesprekken met enkele Molenwijkers: “Wooncomfort merk je pas als je de woning hebt aangepakt, dat is niet in geld uit te drukken”.

Investering

In het onderzoek werd ook aandacht besteed aan hoeveel geld bewoners willen besteden aan het verduurzamen van de woning:

 • 76% van de bewoners wil maximaal €10.000,- investeren
 • 13% wil tussen de €10.000,- en €13.000,- besteden

92% geeft aan dat de investering het gewenste effect heeft gehad (zoals geld besparen en meer wooncomfort).

Vervolg

De resultaten laten zien wat goed gaat en wat beter kan in de Molenwijk. Ondertussen gaat de gemeente door met de uitwerking van ‘Molenwijk Energieneutraal’.
Begin februari vindt er alweer een vervolgbijeenkomst plaats met geïnteresseerde bewoners in de Molenwijk. Zo wordt er stilgestaan bij verschillende verduurzamingsmaatregelen, komen de Katwijkse energieambassadeurs zich voorstellen en zijn er experts aanwezig om vragen te beantwoorden.

Contact en meer informatie

Benieuwd naar alle resultaten? Download dan het eindrapport:

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jaap van Rijn:

Wilt u meer weten over duurzaamheid? Kijk op:

 • webpagina Katwijk duurzaam

Wilt u meer weten over bouwen? Kijk op:

 • webpagina bouwen of verbouwen