Leefbaarheid in uw wijk

Wilt u meewerken aan het verbeteren van uw wijk? Heeft u ideeën of leuke plannen om de wijk op te fleuren? Ziet of hoort u problemen die zich in uw wijk afspelen? Laat het de gemeente weten.

U kunt op verschillende manieren uw mening en ideeën doorgeven. Via de wijkregisseur of door mee te doen in een wijkraad of aan een burgerschouw. Maar u kunt ook zelf de handen uit de mouwen steken bij een opruimactie.

Wijkraad

De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van leefbaarheid en de leefomgeving. Dit kan over allerlei onderwerpen gaan, zoals wonen, werken, welzijn, recreëren en veiligheid. Elke wijk heeft zijn eigen wijkraad.

Meer informatie

Melding buitenruimte en overlast

Ziet u een gebrek aan uw woon- en leefomgeving? Of ervaart u overlast? Geef het digitaal door met een melding buitenruimte. U kunt kiezen uit de categorieën:

  • melding over afval
  • melding over groen/(riool)water
  • melding over verlichting
  • melding overlast
  • melding over wegen/straten
Melding buitenruimte en overlast

Buurtpreventie

Wilt u dat uw wijk veiliger, gezelliger en rustiger wordt? Dat kan met buurtpreventie. U let dan samen met uw buren extra op wat er gebeurt in uw buurt. Buurtpreventie kan alleen slagen met betrokken buurtbewoners. U meldt wat u opvalt bij de gemeente, de politie of bij het buurtpreventieteam.

Wat doet het buurtpreventieteam?

Het buurpreventieteam bestaat uit:

  • Meldpunten. Dit zijn buren die contactpersoon zijn voor een gedeelte van uw buurt.
  • De buurtcoördinator. Dit is iemand die zich vrijwillig wat meer inzet voor het buurtpreventieteam.

Het buurtpreventieteam vergadert regelmatig met de politie, de gemeente en Dunavie. Zij bespreken wat er in uw woonomgeving speelt over bijvoorbeeld leefbaarheid, overlast en criminaliteit.

Contact

Wilt u meer informatie over buurtpreventie? Wilt u buurtpreventie starten? Neem dan contact op met uw wijkregisseur. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie

Geluid in de omgeving

Wilt u weten hoeveel geluid het wegverkeer en de industrie bij u in de buurt veroorzaakt? Bekijk dan de geluidsbelastingkaart van Katwijk. Op deze kaart is zichtbaar hoeveel geluid er in de omgeving is. Het geluid is weergegeven in gemiddelde waarden per etmaal en wordt uitgedrukt in decibel (dB Lden).

Zelden is het stil in uw leefomgeving. Verkeer, bedrijven, vliegtuigen, buren of huisdieren maken geluid en dat kan als hinderlijk worden ervaren. Hoe de gemeente met geluid omgaat vindt u in de Nota geluid. Ook in andere beleidsstukken staan regelingen om geluidhinder te voorkomen of beperkt te houden.

Informatie over luchtvaartgeluid vindt u op Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Meer informatie

Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht wordt ieder jaar berekend langs de doorgaande wegen. In de wet staan de maximale waarden van vervuiling van de lucht. De berekende waarden van de luchtkwaliteit in Katwijk blijft onder deze grenzen.

Meer informatie

Geveltuinen

Heeft u een woning zonder voortuin, maar lijkt een geveltuin u wel leuk? Vraag het aan bij de gemeente.

Een geveltuin is een kleine tuin direct tegen de gevel van uw woning, van maximaal anderhalve stoeptegel. Ze fleuren de straat én uw huis op.

De gemeente Katwijk hecht veel waarde aan een groene leefomgeving en heeft om die reden het geveltuinenbeleidsplan vastgesteld. Dit is een onderdeel van het Groenbeleidsplan 2020-2029. Door het toestaan van geveltuinen wil de gemeente een bijdrage leveren aan de verbetering en verfraaiing van de leefomgeving.

Opruimacties

De gemeente Katwijk organiseert ieder jaar opruimacties. Samen met bewoners wordt zwerfafval opgeruimd. Als beloning ontvangen de deelnemers een klein cadeautje en betaalt de gemeente mee aan straatfeesten.

Meer informatie

Opruimacties worden bekend gemaakt via de nieuwspagina van de gemeente. Het laatste nieuws vindt u onder Actueel op de homepage.

Burgerschouw

Bij een burgerschouw wordt aan bewoners gevraagd om mee te doen bij het meten van de kwaliteit van de openbare ruimte in woongebieden, winkelcentra en bedrijventerreinen.

De meting vindt plaats op vooraf bepaalde punten in de hele gemeente Katwijk. De deelnemers registeren hun bevindingen op een formulier. De resultaten van het onderzoek worden door een extern bureau verwerkt in een rapport. Op die manier kan de gemeenteraad kijken of hun plannen en beleid ook waargemaakt worden.

Een burgerschouw wordt bekendgemaakt via de nieuwspagina van de gemeente.