Groen

De gemeente beheert het openbaar groen. Daarvoor hebben we een groenbeleid opgesteld. Hierin staan bijvoorbeeld de groene vraagstukken beschreven, zoals het onderwerp biodiversiteit. Wat is dat eigenlijk en waarom is het belangrijk? Wat doet de gemeente precies? Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

Maaibeleid

Met de biodiversiteit gaat het niet zo goed. Dit komt omdat de mens zich teveel met de natuur bemoeit. Maaien is daar een voorbeeld van. Als gemeente houden we daar rekening mee en maaien we minder.

Gazon

In de gemeente Katwijk ligt ongeveer een miljoen vierkante meter gras. Bij ruim de helft daarvan hielden wij het gras zeer kort zoals een gazon. Hiervoor moet het gras 25 keer per jaar worden gemaaid. Voor een gazon mag het gras niet te hoog worden en mogen er ook geen ongewenste planten en kruiden in groeien.

Hoger gras

In 2021 heeft de gemeente besloten dat het gras best wat hoger mag staan. In hoger gras kunnen dieren namelijk beter verschuilen en nestjes bouwen. Zo worden meer diersoorten aangetrokken. En zelfs ongewenste kruiden, zoals brandnetels en distels, hebben hun waarde. Vlinders leggen daar namelijk hun eitjes op. Kruiden kunnen plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag, onderdrukken. Daarnaast is een veld met veel kruiden minder kwetsbaar voor extreem weer zoals bijvoorbeeld droogte. Een veld met kruiden herstelt zich dan beter en sneller dan een veld met alleen gras. Kortom: door minder te maaien laten we de natuur wat meer haar eigen gang gaan

1 á 2 keer per jaar maaien

Sommige plekken in Katwijk onderhouden wij nu niet meer als gazon maar als zogeheten ‘kruidenvegetatie’. Deze plekken worden slechts 1 á 2 keer per jaar gemaaid. De natuur bepaalt hoe vaak er precies gemaaid wordt. Wanneer we helemaal stoppen met maaien, maken kruiden en gras plaats voor struiken en uiteindelijk bomen. Dit is een natuurlijk proces. We moeten daarom wel iets blijven doen om onveilige en echt ongewenste situaties te voorkomen.

Katwijk is namelijk een plek waar mensen en de natuur met elkaar samenleven.

Minder maaien op de kaart

Veelgestelde vragen maaibeleid

Geveltuin

Heeft u een woning zonder voortuin, maar u wilt wel meer groen in de straat? Dan kunt u een geveltuin aanvragen. Een geveltuin is een kleine tuin direct tegen de gevel van uw huis van maximaal anderhalve stoeptegel.

Groenbeheerpaspoort

In het groenbeheerpaspoort staan de regels voor de beplanting. Ook is het paspoort een hulpmiddel voor de wijkbeheerders van de gemeente, bijvoorbeeld wanneer er klachten zijn over openbaar groen (zoals te hoge struiken).

Het beleid rondom groen en bomen leest u in de beleidsplannen:

Adoptie van rotondes

Is uw bedrijf gevestigd in de gemeente Katwijk? Dan kunt u een rotonde adopteren. De mogelijkheden en richtlijnen zijn terug te vinden in de spelregels (pdf, 216 KB) en algemene bepalingen (pdf, 300 KB).

Zelf ideeën voor groene verbeteringen?

We doen ons best om de biodiversiteit in onze gemeente te verbeteren. Heeft u zelf een idee om uw omgeving groener te maken of te verbeteren? Uw ideeën zijn altijd welkom!

Laat het ons weten via het contactformulier. Wij laten u vervolgens weten of uw idee financieel en praktisch uitvoerbaar is.