Burgerinitiatieven Sociaal Domein Katwijk

Heeft u een goed idee om de mensen in uw wijk samen te brengen? Weet u wat uw wijk of straat nodig heeft om beter samen te kunnen leven? Geef dan uw idee door aan het fonds Fonds Burgerinitiatieven Sociaal Domein Katwijk.

Het fonds ondersteunt inwoners die iets goeds willen doen voor hun buurt. Hiervoor is 25.000 euro per jaar beschikbaar.

Welke ideeën komen in aanmerking?

Ideeën die in aanmerking komen voor het Fonds Burgerinitiatieven Sociaal Domein Katwijk. zijn eenmalige investeringen of activiteiten die een buurt of een wijk sociaal versterken, zoals:

 • het kopen van kooktoestellen voor een kookclub
 • het kopen van plantjes om een moestuin aan te leggen
 • het organiseren van een culturele middag
 • de aankoop van een bakfiets om boodschappen mee te doen voor minder mobiele buurtbewoners

Spelregels

 1. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan waartoe en op welke wijze het gevraagd budget wordt besteed. Het plan moet passen  binnen de opgaven van de Maatschappelijke Agenda.
 2. Geef een beschrijving hoe bewoners in de wijk, buurt of straat betrokken worden bij de activiteit en hoe er wordt samengewerkt met andere betrokkenen of partners;
 3. Geef aan in hoeverre er (aantoonbaar) draagvlak is in de samenleving voor het initiatief;
 4. Geef een beschrijving van het beoogde resultaat van het burgerinitiatief;
 5. Geef een financiële onderbouwing.
 6. Meerdere aanvragen die dezelfde activiteit betreffen worden als één aanvraag beoordeeld.
 7. Een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 26 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.
 8. Geef aan in hoeverre de initiatiefnemers gecommitteerd en in staat zijn om het initiatief te realiseren.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar door aanvragen indienen door een uw plan of idee te mailen naar detoekomstvan@katwijk.nl.

 Let op dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • een recente jaarrekening (geldt alleen voor stichting of vereniging en als deze niet al in het bezit is van de gemeente)
 • een financiële onderbouwing / begroting

De behandeling van uw aanvraag

 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 2. Als uw idee aan de spelregels voldoet, wordt deze voorgelegd aan de commissie.
 3. U krijgt na uiterlijk 4 weken (vanaf het moment dat de aanvraag in behandeling is genomen) te horen wat het besluit van de commissie is.
 4. Als uw aanvraag is goedgekeurd,  krijgt u financiële ondersteuning voor de uitvoering van het idee.

Beoordeling aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag betrekt burgemeester en wethouders in ieder geval de volgende criteria:

 • in hoeverre het plan past binnen de ambities van de Maatschappelijke Agenda;
 • in hoeverre het initiatief bijdraagt aan het beoogde effect;
 • de mate waarin de wijk of buurt maatschappelijk wordt versterkt;
 • de mate waarin de samenwerking met andere organisaties in de wijk of buurt wordt versterkt;
 • in hoeverre er aantoonbaar draagvlak is in de samenleving voor het initiatief;
 • in hoeverre de initiatiefnemers gecommitteerd en in staat zijn om het initiatief te realiseren.

Aanvullende voorwaarden wijk- en buurtinitiatieven

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door personen, en kleine verenigingen of stichtingen.
 • Voor de uitvoering van het burgerinitiatief moet sprake zijn van een vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura en/of financiële bijdrage door de inwoners.
 • De aanvraag valt niet onder een van de reguliere opdrachten van de Maatschappelijke Agenda.
 • In de activiteiten wordt nog in onvoldoende mate voorzien door anderen.
 • De activiteit waarvoor een aanvraag wordt gedaan heeft geen langere doorlooptijd dan 12 maanden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanmelden van uw initiatief of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers van de gemeente