Duurzaam Katwijk

Duurzaam denken en handelen betekent dat je bewust met grondstoffen en energie omgaat, nu en in in de toekomst. Zo is groene energie duurzaam, omdat het niet bijdraagt aan het opwarmen van de aarde. Ook put groene energie de voorraden niet uit. Goede voorbeelden van duurzaamheid zijn het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen.

Een duurzaam Katwijk maken we samen: inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente.

Subsidie sportclubs

Sportclubs kunnen bij de rijksoverheid subsidie aanvragen voor investeringen die energie besparen of duurzame energie leveren. Dit kan bij een investering van meer dan € 3.000. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier kunnen zij vaak winst op behalen met energiebesparende maatregelen en duurzame energie. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen zoals: led-verlichting, isolatie, zonnepanelen, zonneboilers.

Meer informatie

Meer informatie over welke maatregelen in aanmerking komen voor subsidie en hoe u de subsidie aanvraagt, leest u op:

Duurzaam wonen

Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en ze verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aankoopposten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. U kunt bij de gemeente een duurzaamheidslening afsluiten voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen voor het verbeteren van bestaande woningen. De rente op de duurzaamheidslening is zeer laag. Om te weten te komen welke maatregelen u het beste kan uitvoeren, kunt u uw woning laten scannen door een gecertificeerd adviseur. De adviseur inspecteert de isolatie en technische installaties van uw woning. Hierna ontvangt u een advies op maat:

  • Over welke maatregelen u het beste kunt nemen.
  • Welke subsidie u kunt aanvragen en hoe u dit regelt.

Meer informatie

Duurzaam bouwloket 

Op het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van:

  • duurzaam (ver)bouwen
  • energiebesparing
  • energie opwekken
  • landelijke subsidies en regelingen

Subsidie voor duurzame maatregelen

Wilt u weten voor welke maatregelen u subsidie kunt ontvangen? Kijk dan op:

Energiebespaarlening

Als u wilt investeren in duurzame maatregelen kunt u ook een lening aanvragen tegen een lage rente bij:

Energiebesparingsactie Valkenburg

Om de bewoners van Katwijk te helpen om hun huis te verduurzamen, werkt de gemeente met een wijkgerichte aanpak.

Molenwijk energieneutraal

Afgelopen jaar is de Molenwijk begonnen aan de proef ‘Nul op de Meter’-woningen. De Molenwijk is zeer geschikt voor deze proef omdat er vooral woningen uit de jaren 60 en 70 staan die nog niet duurzaam zijn gebouwd. De gemeente Katwijk heeft een onderzoek laten uitvoeren in hoeverre eigenaren van koopwoningen bereid zijn hun woningen te verduurzamen.

Bekijk de resultaten van het onderzoek op:

Duurzaam rijden

Met elektrisch rijden bent u op weg Nederland schoner en stiller te maken. Katwijk heeft al rond de 40 openbare laadpalen. Gebruik van de openbare laadpalen is niet gratis. U betaalt de stroom via een oplaadpas die u bij verschillende commerciële bedrijven kunt kopen. Waar de openbare laadpalen staan en hoe u een openbare laadpaal aanvraagt, ziet u op:

Duurzaam idee?

Heeft u ideeën of plannen over duurzaam zijn? Laat het ons weten. Misschien kunnen wij u verder helpen.

Duurzame windenergie

Katwijk is groot voorstander van het duurzaam opwekken van energie, maar wil ook de unieke kwaliteiten van de Hollandse kustlijn behouden. Katwijk wil geen parelketting van windmolens zichtbaar aan de horizon. Samen met kustgemeenten als Noordwijk en Zandvoort en gaat Katwijk de strijd aan met het Rijk om windmolenparken voorbij de horizon geplaatst te krijgen.

Windmolens bij Valkenburgs meer

Bij het Valkenburgs meer komen in de toekomst 3 of 4 windmolens. Dit gebied is al flink bebouwd. Daarom is hier geen sprake van horizonvervuiling, zoals bij de kust. Deze windmolens wekken straks ook energie op voor de toekomstige wijk Locatie Valkenburg.  

Eneco Luchterduinen

Windpark Eneco Luchterduinen is een windpark voor Noordwijk op 23 kilometer uit de kust. Dit park levert sinds 2015 voldoende groene stroom voor 150.000 huishoudens. Het Eneco Luchterduinen Fonds financiert door bewoners, ondernemers en organisaties aangedragen projecten op het gebied van kustbeleving, duurzame energie en energiebesparing. Bewoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk hebben kunnen stemmen op het initiatief van hun keuze.

Duurzaam Katwijk

Wat doen wij zelf om duurzaam te zijn:

  • Onze gebouwen worden duurzaam onderhouden. Zo wordt Het Dorpshuis in Valkenburg verwarmd en gekoeld door een lucht/water warmtepomp. Op het dak staan 45 zonnepanelen die energie leveren.
  • Door het gebruik van LED verlichting in onze gebouwen en de openbare verlichting besparen wij energie.
  • Alle gemeentelijke gebouwen, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, pompen en gemalen werken vanaf 2015 op duurzame energie.
  • De gemeente heeft subsidie ontvangen om op een aantal gebouwen van de gemeente zonnepanelen te plaatsen.

Als organisatie zijn wij op de goede weg. Dit blijkt uit een onderzoek uit 2013 onder de 100 grootste gemeenten. Katwijk staat in de top van duurzame gemeenten.