Afkoppelen regenwater van riool

Regenwater wordt meestal door een gemengd riool afgevoerd naar de waterzuivering. In dit gemengd riool wordt afvalwater en regenwater door dezelfde rioolbuis afgevoerd. Dit is niet nodig omdat regenwater schoon is.

Daarom worden de regenpijpen en straatkolken in sommige wijken afgekoppeld van het riool. Er wordt een nieuwe regenwaterleiding aangelegd waardoor het regenwater weg stroomt naar oppervlaktewater en grondwater. In de volgende wijken zijn afkoppelingsprojecten bezig of worden voorbereid:

 • De Noord in Katwijk aan Zee
 • Burgemeester De Ridderpark
 • Molenwijk - Katwijk aan den Rijn
 • Frederiksoord - Rijnsburg

Hoe wordt het regenwater afgekoppeld?

Het afkoppelen van het regenwaterafvoer van de riolering en het maken van een regenwaterbuis gebeurt in 7 stappen:

 • Weghalen van de straatstenen
 • Graven van een sleuf
 • Aanbrengen van een regenwaterleiding
 • Aanbrengen van een speciale uitstroombak waarin je het regenwater kunt zien
 • Vervangen van slechte huisaansluitingen
 • Vullen van de sleuf
 • Aanbrengen van tijdelijke straatstenen

Na het werk moet de bodem onder de wijk ongeveer 1 jaar inklinken (nazakken). Daarna worden de straten definitief bestraat en ingericht.

De voordelen van afkoppelen op een rij

 • Er zijn minder overstromingen op straat bij hevige regenbuien.
 • Het minder belasten van de riolering zorgt ervoor dat de kosten van onderhoud van de rioolbuizen en waterzuiveringsinstallaties minder worden. U betaalt uiteindelijk minder.
 • Het grondwaterbeheer wordt makkelijker door het toevoegen van regenwater aan de bodem.
 • Het toevoegen van schoon regenwater aan het rivieren is goed voor het kwaliteit en de doorstroming van het rivierwater.

Video uitleg werkzaamheden Burgemeester Ridderpark