Warmtevisie

Voor de overstap naar aardgasvrij wonen maakt de gemeente Katwijk een plan om stap voor stap naar een aardgasvrije gemeente te gaan: de warmtevisie.  De warmtevisie wordt in het najaar van 2021 door de gemeenteraad behandeld. Bij het opstellen van de warmtevisie zijn verschillende partijen betrokken, zoals de woningcorporatie, de netbeheerder, de energieambassadeurs en bewoners. U kunt de warmtevisie zelf bekijken (pdf, 7.43 MB), evenals de bijbehorende bijlagen (zip, 49 MB).

In dit document (pdf, 1.34 MB) leggen wij de warmtevisie kort en bondig uit. 

Voor de warmtevisie moeten er 2 belangrijke keuzes gemaakt worden:|

  • Wat worden de nieuwe warmtebronnen in plaats van aardgas om woningen anders te verwarmen?
  • Wanneer kunnen bewoners van welke buurt overstappen op het gebruik van een van die andere warmtebronnen?

Hiervoor heeft de gemeente verschillende zaken onderzocht. Bijvoorbeeld naar hoe goed huizen in een buurt al geïsoleerd zijn. En naar mogelijke andere duurzame manieren die nu al beschikbaar zijn om huizen te verwarmen dan met aardgas. In de buurtpaspoorten en de webinars kunt u de resultaten van het onderzoek bekijken. Dit kunnen kansen zijn om in bepaalde buurten tot een goede overstap naar aardgasvrij wonen te komen. Deze buurten zijn daarom geselecteerd als ‘verkenningsbuurten’.

Verkenningsbuurten en buurtpaspoorten

Meedenken over uw aardgasvrije buurt

Wanneer en hoe uw huis van het aardgas afgaat, betekent natuurlijk veel voor uw woonsituatie. Daarom vinden we het belangrijk dat we continue in gesprek blijven met bewoners en bedrijven over de plannen om gemeente Katwijk aardgasvrij te maken.

Aardwarmte

Aardwarmte is duurzame warmte uit de bodem waarmee woningen en bedrijven verwarmd kunnen worden. Met één aardwarmtebron kunnen zo’n 5000 woningen op betaalbare wijze verwarmd worden. De gemeentelijke warmtevisie geeft aan dat het wenselijk is om een deel van de woningen aan te sluiten op een warmtenet. Dit geldt voor woningen waar een warmtenet het meest voordelige alternatief voor aardgas zal zijn. Aardwarmte kan zulke warmtenetten op regionale schaal voeden. De aankomende jaren onderzoeken de vier bedrijven in samenwerking met gemeenten en de provincie de potentie van aardwarmte in de regio. Voordat er daadwerkelijk gebruik gemaakt zal worden van aardwarmte zijn er nog heel wat stappen te doorlopen. Meer informatie over aardwarmte en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op www.allesoveraardwarmte.nl en www.aardwarmterijnland.nl.

Stel uw vraag!

Heeft u vragen over het opstellen van de warmtevisie? Of heeft u ideeën over de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van uw buurt? U kunt dan gebruik maken van het wekelijkse spreekuur van de gemeente op donderdagmiddag tussen 15.00 – 16.00 uur. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via energie@katwijk.nl. U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail stellen.

Meer info

Meer informatie over aardgasvrij wonen vindt u op de pagina Aardgasvrij wonen. U vindt daar ook veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen.

Wilt u op de hoogte blijven van volgende bijeenkomsten of vragenlijsten over de warmtevisie? Stuur dan een mail naar energie@katwijk.nl met uw naam en mailadres. In het vervolg krijgt u een persoonlijke uitnodiging per mail.