Warmtevisie

Voor de overstap naar aardgasvrij wonen maakt de gemeente Katwijk een plan om stap voor stap naar een aardgasvrije gemeente te gaan: de warmtevisie.  De warmtevisie wordt in het najaar van 2021 door de gemeenteraad behandeld. Bij het opstellen van de warmtevisie zijn verschillende partijen betrokken, zoals de woningcorporatie, de netbeheerder, de energieambassadeurs en bewoners. U kunt de warmtevisie zelf bekijken (pdf, 7.43 MB).

Voor de warmtevisie moeten er 2 belangrijke keuzes gemaakt worden:|

  • Wat worden de nieuwe warmtebronnen in plaats van aardgas om woningen anders te verwarmen?
  • Wanneer kunnen bewoners van welke buurt overstappen op het gebruik van een van die andere warmtebronnen?

Hiervoor heeft de gemeente verschillende zaken onderzocht. Bijvoorbeeld naar hoe goed huizen in een buurt al geïsoleerd zijn. En naar mogelijke andere duurzame manieren die nu al beschikbaar zijn om huizen te verwarmen dan met aardgas. In de buurtpaspoorten en de webinars kunt u de resultaten van het onderzoek bekijken. Dit kunnen kansen zijn om in bepaalde buurten tot een goede overstap naar aardgasvrij wonen te komen. Deze buurten zijn daarom geselecteerd als ‘verkenningsbuurten’.

Verkenningsbuurten

Uit het onderzoek blijkt dat er in een aantal buurten in de gemeente veel kansen zijn om tussen nu en 2030 een goede overstap te maken naar een duurzame warmtebron. Bijvoorbeeld omdat daar al veel huizen goed geïsoleerd zijn, of omdat daar al een mogelijke duurzame warmtebron beschikbaar is. In deze verkenningsbuurten is vervolgonderzoek nodig naar de wensen van de bewoners en naar de haalbaarheid van de overstap naar aardgasvrij. De gemeente wil daarom nog samen met de bewoners uit deze buurten onderzoeken of en hoe woningen in de periode van nu tot en met 2030 van het aardgas af kunnen. Uit gesprekken met bewoners en verder onderzoek moet blijken of de verkenningsbuurten inderdaad geschikt zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Voorop staat dat de gekozen warmtebronnen duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig zijn. In 2022 zal vervolgens bekend worden wat de definitieve geschikte startbuurten zijn.

Dit zijn de verkenningsbuurten die de gemeente heeft gekozen om in 2021-2022 met bewoners in gesprek en op verkenning te gaan: Hoornes Oost en West, Rijnsoever Noord, West, Midden en Oost, ’t Duyfrak, De Horn, Zuid-West (Zeehosterrein).

Daarnaast zijn er een aantal buurten in het zuidoosten van de gemeente Katwijk waar mogelijk in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van restwarme uit Rotterdam. Of er ook echt restwarmte uit Rotterdam voor de gemeente Katwijk beschikbaar komt is echter nog niet zeker. Het gaat hier om de buurten ’t Joght, Molenwijk, Kleipetten, Frederiksoord-Noord, Frederiksoord-Zuid, Westergahge, De Hoek, Koestal en Clein Duijn.

Buurtpaspoorten

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor duurzame warmte in uw buurt? Van elke CBS-buurt van de gemeente Katwijk, 42 in totaal, is een buurtpaspoort gemaakt. Dit buurtpaspoort geeft inzicht in het type woningen en mogelijke alternatieven voor aardgasvrij wonen in elke buurt. Het document geeft de gemeente, betrokken partijen en inwoners achtergrondinformatie wat er mogelijk is en nodig is om een buurt over te laten stappen naar een duurzame warmtebron.

Let op! De gegevens in de buurtpaspoorten zijn een momentopname. De meeste gegevens dateren uit 2019 en 2020. Maar de samenleving is steeds in beweging. Zo worden er woningen bijgebouwd, werken inwoners nu bijvoorbeeld vaker thuis met een hogere energieverbruik tot gevolg en verandert de samenstelling van huishoudens gedurende de tijd met een natuurlijk verloop.

Bekijk hier de buurtpaspoorten (pdf, 41 MB).

Meedenken over uw aardgasvrije buurt

Wanneer en hoe uw huis van het aardgas afgaat, betekent natuurlijk veel voor uw woonsituatie. Daarom vinden we het belangrijk dat we continue in gesprek blijven met bewoners en bedrijven over de plannen om gemeente Katwijk aardgasvrij te maken.

Stel uw vraag!

Heeft u vragen over het opstellen van de warmtevisie? Of heeft u ideeën over de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van uw buurt? U kunt dan gebruik maken van het wekelijkse spreekuur van de gemeente op donderdagmiddag tussen 15.00 – 16.00 uur. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via energie@katwijk.nl. U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail stellen.

Meer info

Meer informatie over aardgasvrij wonen vindt u op de pagina Aardgasvrij wonen. U vindt daar ook veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen.

Wilt u op de hoogte blijven van volgende bijeenkomsten of vragenlijsten over de warmtevisie? Stuur dan een mail naar energie@katwijk.nl met uw naam en mailadres. In het vervolg krijgt u een persoonlijke uitnodiging per mail.

Naar het overzicht