Warmtevisie

Voor de overstap naar aardgasvrij wonen maakte de gemeente Katwijk een plan om stap voor stap naar een aardgasvrije gemeente te gaan: de warmtevisie.  De warmtevisie werd in het najaar van 2021 door de gemeenteraad behandeld. Bij het opstellen van de warmtevisie zijn verschillende partijen betrokken, zoals de woningcorporatie, de netbeheerder, de energieambassadeurs en bewoners. U kunt de warmtevisie zelf bekijken (pdf, 5 MB).

In dit document (pdf, 1 MB) leggen wij de warmtevisie kort en bondig uit. 

Voor de warmtevisie werden er 2 belangrijke keuzes gemaakt:|

  • Wat worden de nieuwe warmtebronnen in plaats van aardgas om woningen anders te verwarmen?
  • Wanneer kunnen bewoners van welke buurt overstappen op het gebruik van een van die andere warmtebronnen?

Hiervoor heeft de gemeente verschillende zaken onderzocht. Bijvoorbeeld naar hoe goed huizen in een buurt al geïsoleerd zijn. En naar mogelijke andere duurzame manieren die nu al beschikbaar zijn om huizen te verwarmen dan met aardgas. In de buurtpaspoorten en de webinars kunt u de resultaten van het onderzoek bekijken. Dit kunnen kansen zijn om in bepaalde buurten tot een goede overstap naar aardgasvrij wonen te komen. Deze buurten zijn daarom geselecteerd als ‘verkenningsbuurten’.

Verkenningsbuurten en buurtpaspoorten

Meedenken over uw aardgasvrije buurt

Wanneer en hoe uw huis van het aardgas afgaat, betekent natuurlijk veel voor uw woonsituatie. Daarom vinden we het belangrijk dat we continue in gesprek blijven met bewoners en bedrijven over de plannen om gemeente Katwijk aardgasvrij te maken.

De webinars, vragenuurtjes via Facebook en de online buurtgesprekken hebben plaatsgevonden. Verder zijn mensen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze in te dienen. 

Op dit moment zijn er geen meedenkmomenten gepland. De komende tijd wordt de input die is opgehaald uit de meedenkmomenten verwerkt. Ook de zienswijzen die zijn ingediend worden behandeld. De gemeente overweegt de ingediende punten en input, en zal waar nodig de warmtevisie aanpassen. Daarna wordt de warmtevisie in het najaar 2021 door de gemeenteraad behandeld. Verder wordt een verslag gemaakt waarin wordt toegelicht waarom ingezonden reacties wel/ niet zijn opgenomen in de aangepaste warmtevisie.

Facebook vragenuur Warmtevisie 15 juni

Op 15 juni vond op Facebook het tweede vragenuur plaats waar bewoners vragen konden stellen over de warmtevisie en de aangewezen verkenningsbuurten. Kijk hier het vragenuur terug.

Facebook vragenuur Warmtevisie 12 mei

Op 12 mei vond op Facebook een vragenuur plaats waar bewoners vragen konden stellen over de warmtevisie en de aangewezen verkenningsbuurten. Kijk hier het vragenuur terug.

Online bijeenkomsten Warmtevisie maart 2021

In maart 2021 hebben er 3 online bijeenkomsten over aardgasvrij wonen plaatsgevonden. Hierin is besproken hoe we de warmtevisie gaan opstellen en kregen deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u de bijeenkomsten gemist? Bekijk ze hier terug:

Aardwarmte

Aardwarmte is duurzame warmte uit de bodem waarmee woningen en bedrijven verwarmd kunnen worden. Met één aardwarmtebron kunnen zo’n 5000 woningen op betaalbare wijze verwarmd worden. De gemeentelijke warmtevisie geeft aan dat het wenselijk is om een deel van de woningen aan te sluiten op een warmtenet. Dit geldt voor woningen waar een warmtenet het meest voordelige alternatief voor aardgas zal zijn. Aardwarmte kan zulke warmtenetten op regionale schaal voeden. De aankomende jaren onderzoeken de vier bedrijven in samenwerking met gemeenten en de provincie de potentie van aardwarmte in de regio. Voordat er daadwerkelijk gebruik gemaakt zal worden van aardwarmte zijn er nog heel wat stappen te doorlopen. Meer informatie over aardwarmte en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op www.allesoveraardwarmte.nl en www.aardwarmterijnland.nl.

Meer info

Meer informatie over aardgasvrij wonen vindt u op de pagina Aardgasvrij wonen. U vindt daar ook veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen.

Wilt u op de hoogte blijven van volgende bijeenkomsten of vragenlijsten over de warmtevisie? Stuur dan een mail naar energie@katwijk.nl met uw naam en mailadres. In het vervolg krijgt u een persoonlijke uitnodiging per mail.