Anders inzamelen (diftar)

Beter sorteren

Om de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden, moet ons afval beter gesorteerd worden. Daarom wordt in 2023 diftar ingevoerd. Diftar betekent: gedifferentieerde tarieven. Dat wil zeggen:

  • u betaalt jaarlijks een vast standaardbedrag
  • en een bedrag dat kan verschillen.

U betaalt per keer dat u uw grijze restafvalcontainer aan de straat zet. Of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse container. Als u goed sorteert, heeft u minder afval in uw restafvalcontainer en hoeft u deze minder vaak aan te bieden. Zo betalen de mensen die goed sorteren dus minder dan mensen die minder goed sorteren. Om inwoners te helpen met sorteren, krijgt ieder huishouden (laagbouw) een extra container aan huis.

Enquête

U kiest zelf per dorp of wijk (Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg of Valkenburg) of er een papier- of PMD-container bijkomt. Individueel kunt u op een later moment kiezen of u een grote (240 l) of kleine (140 l) container wilt. Via www.katwijk.nl/afvalvragen vult u rechtstreeks te enquête in. U kunt slechts 1 keer de enquête invullen. De extra container wordt waarschijnlijk halverwege 2022 bij u afgeleverd.

Situatie per wijk

De situaties zijn per wijk al verschillend en dat blijft zo. In Rijnsburg, ’t Duyfrak en andere nieuwbouwwijken wordt  restafval en gft via ondergronds containers ingezameld. Dat blijft zo. Deze inwoners krijgen verplicht 1 container aan huis; zij mogen kiezen of dit een PMD- of papiercontainer wordt. Daarnaast mogen zij kiezen om ook een gft-container aan huis te nemen.

De huishoudens die nu al een restafval- en gft-container hebben, krijgen er ook verplicht een extra container bij. Ook hier de keuze voor een PMD- of papiercontainer. Deze keuze wordt per wijk gemaakt.

Alle huishoudens met een hoogbouwwoning gaan hun afval via ondergrondse containers inzamelen. Voor een groot deel is dat al zo. Sommige gebouwen hadden nog inpandige containers. Die worden dus allemaal vervangen. Voor het plastic krijgen deze inwoners gratis zakken van de gemeente. Deze zakken kunnen naar de ondergrondse verzamelcontainer voor PMD worden gebracht.

Inwoners kunnen hun keuze per wijk aan ons doorgeven via een vragenlijst. De brief hierover is eind maart verstuurd.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet tussen onderstaande veelgestelde vragen? Dan kunt u een e-mail richten aan andersinzamelen@katwijk.nl. Wij proberen uw e-mail zo snel mogelijk aan te passen.