Woningbouw Valkenhorst

Voormalig vliegkamp Valkenburg krijgt een nieuwe bestemming: een dorp waar de komende vijftien jaar zo’n 5.600 woningen en voorzieningen worden gebouwd. Jaarlijks komen er 300 tot 500 woningen bij, zowel sociale huurwoningen, betaalbare en duurdere koopwoningen als vrije kavels. Deze zesde wijk van Katwijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuurgebieden. Er komen ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen zoals basisscholen, kinderopvang, gezondheidscentra en winkels passend bij het dorpse karakter zoals een kapper of een bloemist. Het streven is in 2022 te starten met de bouw van de eerste woningen.

Van ‘Valkenburg’ naar ‘Valkenhorst’

In december 2020 onthulde Katwijk de naam van de nieuwe wijk op voormalig vliegkamp Valkenburg: Valkenhorst. Die naam kwam naar voren in een prijsvraag onder bewoners in de omgeving. De naam verwijst naar het voormalig vliegkamp en naar het bestaande dorp Valkenburg. Inwoners herinneren zich dat de Koninklijke Marine hier vroeger een recreatiezaal had die ‘Valkenhorst’ heette. De valk staat natuurlijk symbool voor het vliegen. En ‘horst’ betekent onder andere een nest van een roofvogel. Het voormalig vliegkamp biedt straks een nest, een thuis aan toekomstige bewoners.

Bekijk het filmpje van de onthulling

Van raamwerk naar bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft in september 2020 het stedenbouwkundig raamwerk (pdf, 46 MB) voor het startgebied van Locatie Valkenburg vastgesteld. Op basis van dat raamwerk is een concept bestemmingsplan gemaakt. Zodra het college van B&W groen licht geeft, wordt dit concept bestemmingsplan ter inzage gelegd. Aan de start van de inzagetermijn, organiseert de gemeente een online informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan. Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure en de informatiebijeenkomst volgt. De bestemmingsplanprocedure is een lange procedure, die mogelijk tot begin 2022 duurt.

Participatiebijeenkomst 17 juni 2020

Op woensdagavond 17 juni organiseerden Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf een digitale participatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig raamwerk. De bijeenkomst vond plaats via een live presentatie op YouTube. Eerder werden al twee participatieavonden georganiseerd waarop deelnemers konden meedenken over het raamwerk. Dit was de afsluitende participatieronde. Bekijk hier de uitzending terug of bekijk de gestelde vragen en antwoorden (pdf, 259 KB).

Op de hoogte blijven?

Medio 2021 zullen de nieuwe projectwebsite, social media accounts en de digitale nieuwsbrief over project Locatie Valkenburg in gebruik genomen worden. Voor die nieuwsbrief, kun je je dan inschrijven via de nieuwe website. Actuele informatie is voorlopig ook te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Inschrijven voor een huurhuis of een koopwoning?

Het is niet mogelijk om je via de gemeente in te schrijven voor een huur- of koopwoning op projectlocatie Valkenburg. Het project is nog niet zo ver, dat inschrijven voor een woning op deze locatie al kan. Bovendien moet je je dan inschrijven via de website van de partijen die de woningen laten bouwen en verkopen of verhuren: de projectontwikkelaars. De gemeente zal op tijd vermelden welke projectontwikkelaars dat zijn. Ook kun je, als het zover is, reageren op het woningaanbod van lokale makelaars of woningcorporatie Dunavie.
Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in de gemeente Katwijk, dan dien je ingeschreven te staan bij www.hureninhollandrijnland.nl. Er is een wachtlijst voor sociale huurwoningen in de regio.  

Naar het overzicht