Woningbouw Locatie Valkenburg

Voormalig vliegkamp Valkenburg krijgt een nieuwe bestemming: een dorp waar de komende vijftien jaar zo’n 5.600 woningen en voorzieningen worden gebouwd. Jaarlijks komen er 300 tot 500 woningen bij, zowel sociale huurwoningen, betaalbare en duurdere koopwoningen als vrije kavels. Deze zesde wijk van Katwijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuurgebieden. Er komen ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen zoals basisscholen, kinderopvang, gezondheidscentra en winkels passend bij het dorpse karakter zoals een kapper of een bloemist. Het streven is in 2022 te starten met de bouw van de eerste woningen. De inschrijving en verkoop zijn nog niet gestart.

Stem op nieuwe naam locatie Valkenburg

De gemeente nodigt iedereen uit om te stemmen op de nieuwe naam voor het toekomstige dorp. Eerder kon het publiek al ideeën insturen. Bijna zevenhonderd mensen deden mee en droegen ruim elfhonderd namen aan. Uit die grote lijst heeft het college van B&W drie mogelijke namen voor de wijk gekozen: Nieuw-Valkenburg, Valkenhorst en Limesveld. Op één van deze drie namen kun je jouw stem uitbrengen tot en met 22 oktober.  

Kies de nieuwe naam

Van raamwerk naar bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft in september 2020 het stedenbouwkundig raamwerk (pdf, 46 MB) voor het startgebied van Locatie Valkenburg vastgesteld. In november 2020 besluit het college van B&W over het bestemmingsplan voor heel Locatie Valkenburg. Vanaf eind november zal het bestemmingsplan dan gepubliceerd worden en ter inzage liggen. Begin december organiseert de gemeente een online informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan. Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure en de informatiebijeenkomst volgt.

Participatiebijeenkomst 17 juni 2020

Op woensdagavond 17 juni organiseerden Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf een digitale participatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig raamwerk. De bijeenkomst vond plaats via een live presentatie op YouTube. Eerder werden al twee participatieavonden georganiseerd waarop deelnemers konden meedenken over het raamwerk. Dit was de afsluitende participatieronde. Bekijk hier de uitzending terug of bekijk de gestelde vragen en antwoorden (pdf, 259 KB).

Naar het overzicht