Woningbouw Collegiantenstraat

De Horn wordt een mooie woonwijk omringd door water en groen. Op het onbebouwde terrein tussen de woningen aan de Collegiantenstraat, de Van der Koddestraat en de Brouwerstraat komen 15 levensloopbestendige koopwoningen van één laag.  Deze woningen zijn zo gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap.

Ontwikkelaar Van Rhijn Bouw B.V. heeft een plan opgesteld waarin deze woningen op een verantwoorde manier in het gebied – met de omringende bestaande woningen – ingepast kunnen worden. Met dit plan ontstaat ook de mogelijkheid om een aantal parkeerplaatsen in de Collegiantenstraat aan te leggen, waarmee tegemoetgekomen wordt aan de hoge parkeerdruk in de buurt.

De vergunning voor het bouwplan is inmiddels verleend. Alle woningen zijn inmiddels verkocht of onder optie. Momenteel wordt de bouw van de woningen voorbereid. Voorafgaand aan de bouw zullen er in de directe omgeving voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. De omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Naar het overzicht