Wijkwinkelcentrum Katwijk Noord (Hoornespassage)

Het project Wijkwinkelcentrum Katwijk Noord gaat over het aantrekkelijker maken van het wijkwinkelcentrum Hoornespassage.

De Hoornespassage ligt tussen de Biltlaan, de Hoorneslaan, de Schaepmanstraat en de Van Houtenstraat. Van Houtenstraat 1 t/m 11 horen ook bij het plangebied.

Winkelcentrum Hoornespassage

De gemeente heeft winkelcentrum Hoornespassage in de Retailvisie aangewezen als het kern winkelgebied voor de wijk Hoornes/ Rijnsoever. Het is voor de wijk belangrijk dat dit winkelcentrum er ook in de toekomst nog is. Uit onderzoek is gebleken dat, om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden, het nodig is om de huidige supermarkt te vergroten. De ondernemers van de supermarkt onderzoeken op welke manier dit het beste kan.
Daarnaast is met een kerngroep, bestaande uit ondernemers, eigenaren en bewoners, een actieplan gemaakt. In dit actieplan staan verschillende maatregelen beschreven die zorgen voor meer kwaliteit in het winkelcentrum. Voor een groot deel is de kerngroep hier zelf verantwoordelijk voor. In het actieplan is de gemeente verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Openbare ruimte Hoornespassage

De openbare ruimte van winkelcentrum Hoornespassage is verouderd zowel qua uitstraling als qua maatvoering van de parkeerplaatsen. De openbare ruimte kan een opknapbeurt heel goed gebruiken. De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte.

In maart 2018 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het maken van een ontwerp voor de openbare ruimte. Na het selecteren van een ontwerpbureau is een oproep gedaan aan de belanghebbenden en de directe omgeving om deel te nemen aan een klankbordgroep.

Samen met deze klankbordgroep wordt het ontwerp verder vormgegeven.

Planning

  • De zomermaanden (juli en augustus) gebruikt de ontwerper om de puntjes op de ā€˜iā€™ te zetten.
  • De verwachting is dat het ontwerp in het najaar 2018 aan de omgeving gepresenteerd wordt.
  • Een uitnodiging/ oproep hiervoor volgt tegen die tijd.

Na de presentatie aan de omgeving wordt het ontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt dan gevraagd in te stemmen met het krediet dat nodig is voor de uitvoering van de plannen.

Na het besluit van de gemeenteraad kan een inschatting gemaakt worden wanneer de uitvoering gaat plaatsvinden.

Het gebouw TriPodia

Begin 2018 is het beheer en gebruik van TriPodia overgedragen aan de Baptistengemeente. Naast het eigen gebruik blijft het ook mogelijk om zalen te huren. Zij hebben hiervoor een specifieke stichting opgericht: Stichting TriPodia. Voor meer informatie over zaalhuur kan er gemaild worden naar info@tripodia.nl

Naar het overzicht