Westerbaan

Verlenging Westerbaan

De huidige verbinding van de Westerbaan met de Koningin Julianalaan via de Cantineweg is een tijdelijke verbinding. Vóór 2026 moet de gemeente deze weg hebben vervangen door een permanente verbinding, om de bereikbaarheid van Katwijk via de Westerbaan te kunnen garanderen. Daarom zal de gemeente de Westerbaan verlengen en de weg daarmee direct aansluiten op de Koningin Julianalaan. Het aanleggen van een weg tussen de rotonde bij Parnassia en de Meeuwenlaan, een wens van eerdere colleges, is de komende jaren vanwege wetgeving onmogelijk. De weg wordt daarom vanaf de rotonde Parnassia via de voormalige Duinspeeltuin doorgetrokken naar de Koningin Julianalaan als 30-km route. Dit nieuwe wegdeel vervangt het gebruik van de Cantineweg als doorgaande route. Daarnaast zorgt het verlengen van de Westerbaan voor minder sluipverkeer in de Zanderij, waardoor de veiligheid in de wijk verbetert. De nieuwe weg zal ook verder van het Natura-2000 gebied af liggen dan de weg in de huidige situatie, waardoor dit ook voordelig is voor de natuur.

Ontwerp en proces

Met een klankbordgroep is gekeken naar de mogelijkheden voor het inpassen van dit nieuwe wegdeel. Uit de klankbordgroep bijeenkomsten is een voorkeursvariant gemaakt die tijdens de informatieavond op 14 maart 2017 is gepresenteerd. Na de bewonersavond is de klankbordgroep nog 1 keer bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst is het ontwerp op een paar kleine punten (vooral met betrekking tot het fietsverkeer) aangepast. Hieronder vindt u het definitieve ontwerp.

Het college heeft op 2 mei 2017 ingestemd om het definitieve ontwerp als basis te gebruiken voor het bestemmingsplan. Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Hierna is het bestek voor de realisatie van de wegverbinding opgesteld en een aannemer gezocht om het werk uit te voeren. 7 Januari 2019 is het werk definitief gegund aan aannemersbedrijf AW Vessies uit Lisse. De aannemer start op 28 januari 2019 met voorbereidende werkzaamheden.

Inloopavond

De gemeente organiseerde op donderdag 24 januari 2019 een inloopavond op basisschool de Duinroos, Prinses Irenelaan 49 te Katwijk aan Zee. Hier konden geïnteresseerden hun vragen over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden stellen aan de aannemer en vertegenwoordigers vanuit de gemeente. Hieronder vindt u de beantwoording van een aantal vragen die op de inloopavond gesteld zijn.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden voor het verlengen van de Westerbaan zijn klaar. In het najaar (het plantseizoen) worden nog struiken en bomen geplant op de geluidswal, de helling naar de Cantineweg toe en op het laatste deel Cantineweg bij de flats van de Nachtegaallaan.

Bushaltes Westerbaan

Sinds 4 april is de busroute door de Zilverschoon komen te vervallen. De bushalte op de Zilverschoon is daarom verplaatst naar de Westerbaan bij rotonde Parnassia. De bus rijdt hierdoor niet meer door de Zanderij, maar om de wijk heen.

Naar het overzicht