Werkzaamheden Lupine Rijnsburg

Categorie├źn

  • Woonomgeving
  • Rijnsburg

Eind 2023 gaat de gemeente werkzaamheden uitvoeren in Lupine, Rijnsburg.

  • Er wordt een Drainage Transport-riool (DT-riool) aangelegd naast het bestaande gemengde rioleringsstelsel. Regenwater gaat dan niet meer naar de afvalwaterzuivering, maar wordt op het oppervlaktewater geloosd
  • Straatstenen en stoeptegels worden vervangen door nieuwe, gebakken stenen
  • Er worden extra groenvakken aangebracht zodat de looppaden gescheiden zijn van de rijbaan. Waar mogelijk worden bestaande boomvakken aangepast
  • Parkeervakken worden uitgevoerd met grasbetonstenen
  • De hele Lupine wordt woonerf.

Het ontwerp

Het nieuwe ontwerp moet aan wettelijke verplichtingen en vastgesteld beleid voldoen, zoals maatregelen tegen de klimaatverandering. Daarnaast moeten de werkzaamheden ook binnen het beschikbare budget passen.

Bekijk het ontwerp (pdf, 413 KB) Bekijk de presentatietekening (pdf, 1 MB)

Vervolg

In juli 2023 is er een inloopavond georganiseerd voor bewoners van Lupine. Het huidige ontwerp wordt nu uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Zodra het definitieve ontwerp klaar is, worden bewoners geïnformeerd en komt het ontwerp op deze webpagina te staan.