Vernieuwen Koningin Julianabrug

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Katwijk Onderweg
  • Katwijk aan Zee
  • Katwijk Noord

De Koningin Julianabrug over het Uitwateringskanaal is duurzaam vernieuwd. De Biltlaan zelf is ook opnieuw ingericht. De brug is op 9 juli 2021 officieel geopend door Commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester Cornelis Visser. De renovatie van de brug is terug te zien in een fotoboek (pdf, 4 MB).

Duurzame renovatie

In 2018 is onderzocht hoe de brug het beste aangepakt kan worden. Hieruit is gebleken dat de dek-constructie moet worden vervangen, maar dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderliggende constructie en de fundering behouden konden blijven. Ook is het beweegbare brugdek vervangen worden door een vast brugdek met een iets grotere doorvaarthoogte. Hierdoor is een bediening van de brug niet meer nodig, en vermindert de geluidsoverlast doordat er geen beweegbaar dek meer ‘klappert’. Met de renovatie van de brug heeft zowel de brug zelf als de oevers een flinke kwaliteitsslag gekregen. De fietstunnel op de noordoever is vervangen door een nieuwe onderdoorgang, die opener en sociaal veiliger is. Ook is geïnvesteerd in een kwaliteitsverbetering van het groen.

Groen ontwerp

Op 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor het ontwerp voor de brug, met bijzondere aandacht voor groen. De brug heeft nu twee keer twee rijbanen, een dubbelzijdig fiets- en voetpad aan de oostkant van de brug, dat aansluit op de nieuwe fietspadenstructuur van de Biltlaan. Tussen het fiets- en voetpad ligt een ecologische groenstrook van 3 meter breed. Deze groenstrook vergroot de beeldkwaliteit van de brug en verbindt het groen aan beide kanten van de oevers met elkaar. De groenstrook heeft een ecologische functie en wordt zodanig ingericht dat deze een voedselbron vormt voor bijen, vlinders en andere kleine dieren. Meer informatie over het groen leest u in deze brochure (pdf, 7 MB). Tussen het fietspad en de rijbaan voor auto’s ligt een groene kruidenberm. Ook aan de westkant is een voetpad.

Betrekken omgeving

Bij de planvorming is de omgeving betrokken. In november 2018 en januari en juni 2019 zijn informatieavonden voor de omgeving georganiseerd.