Vernieuwen Koningin Julianabrug

De Koningin Julianabrug over het Uitwateringskanaal dateert uit 1963 en is aan vernieuwing toe. De Biltlaan zelf is opnieuw ingericht.

Omdat vanaf 9 mei 2021 de nieuwe R-net bussen gaan rijden, gaan we het werk aan de brug en de Biltlaan versneld uitvoeren. Naar verwachting gaat de brug op 7 mei weer open voor alle weggebruikers. Eerst met een tijdelijke rijbaan-indeling. Vanaf eind mei zijn alle rijbanen volledig beschikbaar.

Duurzame renovatie

In 2018 is onderzocht hoe de brug het beste aangepakt kan worden. Hieruit is gebleken dat de dek-constructie moet worden vervangen, maar dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderliggende constructie en de fundering behouden kunnen blijven. Ook kan het beweegbare brugdek vervangen worden door een vast brugdek met een iets grotere doorvaarthoogte. Hierdoor is een bediening van de brug niet meer nodig, en vermindert de geluidsoverlast doordat er geen beweegbaar dek meer ‘klappert’. Met de renovatie van de brug krijgen zowel de brug zelf als de oevers een flinke kwaliteitsslag. De fietstunnel op de noordoever krijgt een compleet nieuwe inrichting, waarbij vooral gekeken wordt naar de sociale veiligheid, de openheid van het gebied en groen. Ook hier kan er geïnvesteerd worden in een kwaliteitsverbetering van het groen.

Groen ontwerp

Op 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor het ontwerp voor de brug, waarin de brug een bijzonder groen aanzicht krijgt. Er komen twee keer twee rijbanen, en er komt een dubbelzijdig fiets- en voetpad aan de oostkant van de brug, dat aansluit op de nieuwe fietspadenstructuur van de Biltlaan. Tussen het fiets- en voetpad komt een groenstrook van 3 meter breed. Deze groenstrook vergroot de beeldkwaliteit van de brug en verbindt het groen aan beide kanten van de oevers met elkaar. De groenstrook heeft een ecologische functie en wordt zodanig ingericht dat deze een voedselbron vormt voor bijen, vlinders en andere kleine dieren. Tussen het fietspad en de rijbaan voor auto’s komt een groene kruidenberm. Ook aan de westkant komt een voetpad.

Planning

Het werk is 31 augustus 2020 gestart en de brug wordt 7 mei 2021 opengesteld voor verkeer. Er worden dan nog wel afrondende werkzaamheden verricht.

Betrekken omgeving

Bij de planvorming is de omgeving betrokken. In november 2018 en januari en juni 2019 zijn informatieavonden voor de omgeving georganiseerd.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de renovatie van de Kon. Julianabrug is deze gedurende 6 ½ maand volledig afgesloten voor al het verkeer. Omdat de Biltlaan inclusief de Kon. Julianabrug een belangrijke doorgaande verkeersroute is, zijn er ingrijpende verkeersmaatregelen worden genomen om het verkeer niet te laten vastlopen. Bij de keuze voor deze omleidingsroutes is gekeken naar:

  • de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetganger;.
  • de doorstroming van het verkeer, en specifiek het niet laten vastlopen van de wegen in het centrum;
  • de leefbaarheid langs de omleidingsroutes;
  • de luchtkwaliteit.

Omdat de verkeersintensiteit onder andere vanwege de corona-maatregelen minder hoog was dan onder normale omstandigheden verwacht, zijn de verkeersmaatregelen tot nader order opgeheven.

Doorvaart tijdens het werk

Tijdens de renovatie van de brug is er in principe doorvaart mogelijk.

In sommige perioden tijdens de renovatie zal de scheepvaart door de noordelijke of de zuidelijke opening worden geleid, in plaats van door de midden opening. De noordelijke en zuidelijke openingen kennen een beperkte doorvaarthoogte van 4,50 m.

Meer informatie

Naar het overzicht