Vernieuwen Koningin Julianabrug

Impressie van bovenaanzicht gerenoveerde Kon. Julianabrug

De Koningin Julianabrug over het Uitwateringskanaal dateert uit 1963 en is aan vernieuwing toe. Ook de Biltlaan zelf is aan groot onderhoud toe.

Omdat vanaf december 2020 de nieuwe R-net bussen gaan rijden, gaan we het werk aan de brug en de Biltlaan versneld uitvoeren. Naar verwachting wordt de gerenoveerde brug in maart 2021 opgeleverd.

Duurzame renovatie

In 2018 is onderzocht hoe de brug het beste aangepakt kan worden. Hieruit is gebleken dat de dek-constructie moet worden vervangen, maar dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderliggende constructie en de fundering behouden kunnen blijven. Ook kan het beweegbare brugdek vervangen worden door een vast brugdek met een iets grotere doorvaarthoogte. Hierdoor is een bediening van de brug niet meer nodig, en vermindert de geluidsoverlast doordat er geen beweegbaar dek meer ‘klappert’. Met de renovatie van de brug krijgen zowel de brug zelf als de oevers een flinke kwaliteitsslag. De fietstunnel op de noordoever krijgt een compleet nieuwe inrichting, waarbij vooral gekeken wordt naar de sociale veiligheid, de openheid van het gebied en groen. Ook hier kan er geïnvesteerd worden in een kwaliteitsverbetering van het groen.

Groen ontwerp

Op 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor het ontwerp voor de brug, waarin de brug een bijzonder groen aanzicht krijgt. Er komen twee keer twee rijbanen, en er komt een dubbelzijdig fiets- en voetpad aan de oostkant van de brug, dat aansluit op de nieuwe fietspadenstructuur van de Biltlaan. Tussen het fiets- en voetpad komt een groenstrook van 3 meter breed. Deze groenstrook vergroot de beeldkwaliteit van de brug en verbindt het groen aan beide kanten van de oevers met elkaar. De groenstrook heeft een ecologische functie en wordt zodanig ingericht dat deze een voedselbron vormt voor bijen, vlinders en andere kleine dieren. Tussen het fietspad en de rijbaan voor auto’s komt een groene kruidenberm. Ook aan de westkant komt een voetpad.

Impressie van het aanzicht van de gerenoveerde Kon. Julianabrug

Planning

Na de keus voor het ontwerp is de bestemmingsplanprocedure en de aanvraag omgevingsvergunning gestart. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben van 13 september tot en met 24 oktober ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen op de plannen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in december 2019 vastgesteld. Begin 2020 neemt de raad een besluit over toekenning van het definitieve budget. Het werk start in september 2020.

Betrekken omgeving

Bij de planvorming is de omgeving betrokken. In november 2018 en januari en juni 2019 zijn informatieavonden voor de omgeving georganiseerd. Voor de start van de uitvoering volgt meer informatie over werkzaamheden, planning en bereikbaarheid tijdens de uitvoering

Impressie van de onderdoorgang gerenoveerde Kon. Julianabrug

Meer informatie

Naar het overzicht