Verkeersveilig Katwijk

In Katwijk werken we aan een betere verkeersveiligheid. Dat doen we aan de hand van het verkeersveiligheidsplan. Hierdoor krijgen we meer inzicht en nemen we maatregelen nemen om Katwijk verkeersveiliger te maken.

Doel verkeersveiligheidsplan

Het verkeersveiligheidsplan is samen met inwoners van Katwijk, de politie, scholen wijkraden, ondernemers, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland tot stand gekomen. Er zijn twee doelstellingen vastgesteld;

  • het verlagen van het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in Katwijk.

Enquête

Draag ook bij aan een verkeersveiliger Katwijk en vul deze korte vragenlijst in. Deelnemen kost slechts enkele minuten. Met dit onderzoek krijgen we een actueel beeld van de verkeersveiligheid zoals deze nu is.

Thema's verkeersveiligheidsplan

Alle reacties van inwoners, politie, scholen en andere betrokken partijen zijn omgezet in zes hoofdthema's en opgenomen in het plan. De thema's zijn:

  1. aanpak fietsveiligheid, onderzoek naar voorrang van fiets op rotondes
  2. obstakelaanpak ‘Troep van de stoep’
  3. aanpak veiligheid schoolomgeving
  4. aanpak snelheid in 30 km gebieden
  5. aanpak infrastructurele knelpunten
  6. centraal meldpunt infrastructuur, scherper ontwerpen en helder communiceren

Maatregelen

Om de verkeersveiligheid in de wijken te vergroten nemen we met behulp van deze thema's maatregelen en acties in samenwerking met betrokken partijen zoals Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en scholen.

Denk aan maatregelen zoals het onderzoek naar de voorrang op rotondes, het bekijken van obstakels op stoepen, een proef met aanpak van de gehele schoolomgeving op een basisschool, een campagne om bewustwording van het eigen verkeersgedrag in woongebieden te vergroten en een onderzoek op enkele van de belangrijkste infrastructurele knelpunten.

Meer informatie

Naar het overzicht