Veelgestelde vragen herinrichting Voorstraat en Fockstraat

De gemeente vervangt de verouderde gemengd rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. Net als een gemengde riolering heeft een gescheiden rioolstelsel een rioolbuis voor afvalwater. Denk hierbij aan water uit de douche, wasmachine of afwas. Dit afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering. Bij een gescheiden rioolstelsel komt een extra rioolbuis in de grond, speciaal voor regenwater. Via deze buis komt het schone water terecht in het oppervlaktewater, zoals sloten, meren en vijvers. De grotere capaciteit van het rioolstelsel voorkomt wateroverlast door grote hoeveelheden regenwater en uitdroging van de bodem bij langdurige droogte. 

In onze gemeente is weinig groen aanwezig. We zetten ons in de omgeving te vergroenen bij het verwerken van grote hoeveelheden regenwater en het biedt verkoeling bij hitte. Daarnaast draagt groen bij aan een fijne leefomgeving en versterkt het de biodiversiteit.

We betrekken inwoners door te raadplegen en informeren. Door het raadplegen geven we gelegenheid aan inwoners en belanghebbenden om ideeën, wensen en meningen naar voren te brengen of voorkeuren aan te geven. De inbreng wordt bij de beleidsvorming of de uitvoering betrokken. We kunnen van deze inbreng afwijken, zonder dat het hoeft te worden gemotiveerd.

We kiezen voor deze participatieniveaus door het al vaststaande beleid voor de herinrichting en doen verslag van de ingebrachte ideeën in de besluitvorming. De gemeenteraad neemt de beslissing over het daadwerkelijke eindresultaat.