Tijdelijke ontsluiting Zijlhoek De Woerd

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Valkenburg

De provincie Zuid-Holland werkt binnen het project Rijnlandroute aan de verbreding en verdieping van de N206 ter hoogte van Valkenburg. Daarbij wordt de bestaande aansluiting van de N206 op de Voorschoterweg begin 2023 verwijderd en wordt er een nieuwe volledig ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-Oost ter hoogte van de Torenvlietslaan gerealiseerd.  

Dat betekent dat het (vracht)verkeer vanuit Zijlhoek en De Woerd via een andere route op doorgaande wegen moet komen. De gemeente heeft een tijdelijke oplossing gevonden in een route over de Zonneveldslaan en de randweg van het voormalig vliegkamp, zie: foto.

Na uitgebreid onderzoek lijkt deze route de enige tijdelijke optie. Die zorgt ervoor dat veelal zwaar verkeer niet via de woonwijk ’t Duyfrak of via Leiden hoeft te rijden en houdt de bedrijven in Zijlhoek en De Woerd goed bereikbaar. Katwijk zal de tijdelijke route veilig en geschikt  maken voor zwaar verkeer.

In de gebiedsvisie voor de toekomst van het Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd wordt een permanente ontsluiting opgenomen voor deze gebieden. Het kan nog enige jaren duren voordat de gebieden tot ontwikkeling komen en deze permanente verbinding er ligt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar projectleider Francisco Grant.