Thorbeckestraat

Categorieën

  • Katwijk Noord
  • Woonomgeving

Werk aan de riolering en bestrating in de Thorbeckestraat

De gemeente Katwijk vervangt het hoofdriool in de Thorbeckestraat. De vervanging is onderdeel van een pakket maatregelen, waarmee de betrouwbaarheid en de capaciteit van het rioolstelsel verbeterd wordt. Bovendien wordt de riolering hiermee voorbereid op toekomstige klimaatveranderingen.

Dit is ook een goed moment om onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating uit te voeren. De bestratingsmaterialen in de rijbaan zijn aan het einde van haar levensduur en zullen worden vervangen.

Materialen die herbruikbaar zijn zullen worden hergebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tegels van de voetpaden.

Planning en realisatie

De werkzaamheden starten in het tweede kwartaal van 2021 en zullen enkele maanden duren. De bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer is tijdens de werkzaamheden beperkt. Te voet zullen woningen te allen tijde bereikbaar zijn.

Zodra de aannemer bekend is, wordt u nader geïnformeerd over de uitvoeringsplanning, bereikbaarheid en andere praktische zaken. Dit zal uiterlijk 3 weken voor de start van de realisatiewerkzaamheden zijn.

Ontwerp

Voor de werkzaamheden is een ontwerp opgesteld. Het ontwerp kunt u downloaden op deze website. De belangrijkste punten uit het ontwerp zijn:

  • De riolering in de doorgaande weg tussen de Groen van Prinstererweg en Hoorneslaan wordt vervangen;
  • De bestrating van de rijbaan in de Thorbeckestraat inclusief de twee 'hofjes' wordt vervangen;
  • De voetpaden worden opnieuw bestraat. De aanwezige tegels worden hergebruikt;
  • De kruisingen aan het begin en eind van de Thorbeckestraat en de twee kruisingen waar verkeer van rechts uit de 'hofjes' mogelijk is worden met een verhoogd plateau uitgevoerd. Dit verhoogt de verkeersveiligheid;
  • De parkeervakken grenzend aan de speeltuin krijgen waterdoorlatende tegels.

Meer informatie

U bent per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur dan een mail naar rn@debuco.nl.