't Duyfrak

't Duyfrak is een groene, waterrijke dorpse woonwijk langs de Oude Rijn. Er komen ongeveer 780 woningen van verschillende woningtypen; vrije sector huizen, sociale huur-/koopwoningen en bouwkavels in diverse prijsklassen.

Bijna alle woningen hebben een (ruime) tuin of balkon met uitzicht op het water en de natuur. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht: op eigen terrein, op een pleintje achter de woningen of in de garage. De Dorpsweide, een park met sport- en speelgelegenheid, is de ontmoetingsplek van de nieuwe wijk. Een groot deel van de woningen is opgeleverd. De komende periode worden de laatste circa ongeveer 120 woningen gebouwd.

Afbeelding omgeving 't Duyfrak

Bouwen in fases

De woningen in 't Duyfrak worden in fases gebouwd. De afgelopen jaren zijn verschillende koop- en huurwoningen gebouwd en door de nieuwe bewoners betrokken. Momenteel wordt gewerkt aan fase 10. Deze woningen zijn al verkocht. In het eerste kwartaal van 2019 start de bouw van de laatste 36 koopwoningen van deze fase. Ook verkoopt de gemeente nog drie vrije bouwkavels aan het water. Een actueel overzicht vindt u op:

Afbeelding omgeving 't Duyfrak

Fietsbrug Oude Rijn

Tussen de Duyfraklaan en de wijk Oegstgeest aan de Rijn in Oegstgeest komt een brug voor voetgangers en fietsers over de Oude Rijn. De realisatie van de brug is een gezamenlijk project van Provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en gemeente Oegstgeest. Volgens de planning wordt de brug in maart 2019 in gebruik genomen.

Brede school

Tussen de wijk 't Duyfrak en de Dorpsweide staat de brede school. De school is in januari 2015 geopend. Er is ruimte voor maximaal 11 groepen basisonderwijs (protestants-christelijk en openbaar). Ook is er een buitenschoolse opvang, kinderopvang en een peuterspeelzaal in de school.

Meer informatie

Wilt u meer weten over 't Duyfrak en over de koop- en huurwoningen? Kijk dan op:

Lees de nieuwsbrief:

Of 'like' de facebookpagina 't Duyfrak:

Afbeelding omgeving 't Duyfrak
Naar het overzicht