't Duyfrak

't Duyfrak is een groene, waterrijke dorpse woonwijk langs de Oude Rijn. Er komen ongeveer 780 woningen van verschillende woningtypen; vrije sector huizen, sociale huur-/koopwoningen en bouwkavels in diverse prijsklassen.

Bijna alle woningen hebben een (ruime) tuin of balkon met uitzicht op het water en de natuur. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht: op eigen terrein, op een pleintje achter de woningen of in de garage. De Dorpsweide, een park met sport- en speelgelegenheid, is de ontmoetingsplek van de nieuwe wijk. Bijne alle woningen zijn inmiddels opgeleverd.

Afbeelding omgeving 't Duyfrak

Bouwen in fases

De woningen in 't Duyfrak worden in fases gebouwd. De afgelopen jaren zijn verschillende koop- en huurwoningen gebouwd en door de nieuwe bewoners betrokken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan fase 6. Deze woningen worden in het eerste, begin tweede kwartaal opgeleverd. De laatste woningen die in particulier opdrachtgeverschap zijn verkocht, worden gebouwd. Zomer 2020 is de planning voor oplevering van de tweede en laatste fase van de 9 ligplaatsen in de sloepenhaven

Fietsbrug Oude Rijn

Tussen de Duyfraklaan en de wijk Oegstgeest aan de Rijn in Oegstgeest is een brug voor voetgangers en fietsers over de Oude Rijn. De realisatie van de brug was een gezamenlijk project van Provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en gemeente Oegstgeest. De brug is in maart 2019 in gebruik genomen.

Brede school

Tussen de wijk 't Duyfrak en de Dorpsweide staat de brede school. De school is in januari 2015 geopend. Er is ruimte voor maximaal 11 groepen basisonderwijs (protestants-christelijk en openbaar). Ook is er een buitenschoolse opvang, kinderopvang en een peuterspeelzaal in de school. Onlangs is door de gemeente besloten om drie extra schoollokalen te realiseren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over 't Duyfrak? Kijk dan op:

Lees de nieuwsbrief:

Of 'like' de facebookpagina 't Duyfrak:

Afbeelding omgeving 't Duyfrak
Naar het overzicht