Rotonde Noordwijkerweg - Voorhouterweg

Op de kruising Noordwijkerweg - Voorhouterweg is een rotonde aangelegd. Het verkeer uit de zijstraten kon de voorrangskruising in de oude situatie moeilijk opkomen. Vooral het verkeer vanaf de Voorhouterweg stond lang stil voordat het linksaf richting de Brouwerstraat kon rijden. Uit onderzoek bleek dat een rotonde op deze plek de beste oplossing was om deze hoeveelheid verkeer goed te kunnen verwerken.

De nieuwe verkeerssituatie is voor iedereen veiliger. Het gebied ten zuiden van de brug over het Oegstgeesterkanaal is nu een 30 kilometerzone. Op de Noordwijkerweg mag 60 kilometer per uur gereden worden, en een rotonde verlaagt de snelheid voor de overgang naar de 30 kilometer zone. Het vrachtverkeer kan ook makkelijk omkeren op de rotonde. De nieuwe situatie zorgt er ook voor dat fietsers de voor hen bedoelde route – waaronder de bestaande fietstunnel - gebruiken.

Aanleg rotonde klaar

Aannemingsbedrijf Heijmans Infra BV uit Assendelft heeft de rotonde de aangelegd. De rotonde is op 7 december 2017 door wethouder Klaas Jan van der Bent symbolisch in gebruik genomen.

Kunstwerk

Afbeelding kunstwerk 'Bloei 3'

Voor de zomer wordt in de middencirkel van de rotonde een kunstwerk geplaatst. Het is het werk ‘Bloei 3’ van de Rijnsburgse kunstenaar Joop van Egmond. Een afvaardiging van omwonenden van de rotonde is betrokken geweest bij de selectie van dit kunstwerk.

Betrokkenheid omgeving

De omgeving is betrokken geweest bij het maken van het ontwerp voor de rotonde. Er werden onder meer bewonersavonden georganiseerd om het Programma van Eisen en het ontwerp met elkaar te bespreken.

Het programma van eisen voor de rotonde werd in maart 2016 vastgesteld. In het PvE stonden de voorwaarden, eisen en aanbevelingen voor het ontwerp van de rotonde. Denk hierbij aan:

  • de nodige onderzoeken
  • procedures en vergunningen
  • landelijke en provinciale richtlijnen over het inrichten van openbare ruimte.

In januari 2016 werd een informatieavond voor de omgeving georganiseerd, waarbij omwonenden en ondernemingen in het gebied hun wensen en aandachtspunten aan het ontwerp konden uiten aan de gemeente. Deze adviezen en aandachtspunten van de omgeving stonden ook in het PvE. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de wijkraad, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Op basis van het Programma van Eisen werd een ontwerp gemaakt. Op 15 november 2016 werd het definitief ontwerp voor de rotonde vastgesteld door het college.

Naar het overzicht