Rotonde Noordwijkerweg Trappenberg – Kloosterschuur

Er komt een tweede rotonde op de Noordwijkerweg. Deze rotonde komt ter hoogte van het parkeerterrein van sportpark Middelmors in Rijnsburg. Het sierteeltgebied Trappenberg-Kloosterschuur mist een goede ontsluiting naar de N449/Noordwijkerweg. Ook het bedrijventerrein Klei-oost (zuid) heeft behoefte aan een tweede ontsluitingsroute. Daarnaast is sportpark Middelmors momenteel vooral voor fietsers en ander langzaam verkeer niet op een goede en veilige manier te bereiken.

Een rotonde zal uitkomst bieden en zorgen voor goede ontsluitingen en een veiligere verkeerssituatie. De rotonde moet ingepast worden op het deel van de Noordwijkerweg waar ook het Tinq benzinestation en twee bushaltes gelegen zijn.

Planning

Definitie fase

Het college van B&W heeft op 13 maart het projectplan vastgesteld, waardoor het plan verder kan worden uitgewerkt. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitgangspunten en eisen waaraan  de rotonde moet voldoen en wat de exacte locatie van de rotonde wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het benzinestation, de bushaltes en andere (ondergrondse) obstakels. Er is nog geen concreet voorstel voor de vormgeving van de rotonde.

Volgens de huidige planning zal de rotonde eind 2020 aangelegd en in gebruik zijn.

Betrokkenheid omgeving

Bij het opstellen van de uitgangspunten en het maken van een concept-ontwerp van de rotonde wordt de omgeving zo veel mogelijk betrokken. Op 11 juli is een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Op deze bijeenkomst konden omwonenden en ondernemingen in het gebied aandachtspunten aan de gemeente mee geven. Deze opmerkingen zijn bij elkaar verzameld en beantwoord door de gemeente. De opmerkingen worden waar het kan meegenomen in het verder uitdenken en ontwerpen van de rotonde. Hieronder vindt u de opmerkingen van bewoners en de antwoorden hierop:

Naar het overzicht