Rijnlands Zeehospitium

Het Zeehospitium is een bijzondere woonwijk waar wonen en zorg samenkomen. Door functies te mengen, wordt de scheiding tussen 'dorp' en Het Raamwerk opgeheven. Er komen ongeveer 218 woningen voor de markt, 126 wooneenheden voor de cliĆ«nten van het Raamwerk en een zorgcentrum.

De bedoeling van deze wijk is 'omgekeerde integratie' van kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en de overige bewoners.

Het Raamwerk

Het initiatief voor dit plan ligt bij Het Raamwerk. De gemeente faciliteert de gehele ontwikkeling.

Fase 1A, 1B en 2

De wijk wordt in 3 fasen gebouwd: fase 1A, 1B en 2.

Fase 1A en een groot deel van fase 1B is klaar. Van fase 1B is al gebouwd:

  • 2 appartementengebouwen
  • zorgwoongroepen
  • een centraal plein met daaronder een parkeergarage
  • een gezondheidscentrum
  • een kinderdagverblijf
  • een plaza met restaurant en winkel  

De 2 resterende appartementengebouwen in fase 1B worden gebouwd door Ouwehand Bouw. De omgevingsvergunning hiervoor is onherroepelijk. Meer informatie vindt u op:

Voor fase 2 heeft Het Raamwerk de plannen aangepast en uitgewerkt. De plannen zijn aangepast vanwege de veranderde markt en de afhandeling van bezwaren. Het aangepaste plan is op 30 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. In het nieuwe plan voor fase 2 komen:

 • appartementen
 • eengezinswoningen
 • zorgwoningen
 • een complex voor dagbesteding

Voordat de woningen in deze fase mogen worden gebouwd, moet eerst een bestemmingsplan worden opgesteld. Het bestemmingsplan Zeehospitium fase 2 is op 9 februari 2017 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Ten opzichte van het voorontwerp is deelgebied 1 (langs de Sportlaan) aanpast. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Naar verwachting volgt hierover halverwege 2018 een uitspraak.

Meer informatie

Bereikbaarheid nieuwe wijk

Vanaf de kruising Drieplassenweg/Seinpoststraat is een weg naar het centrale plein van het gebied aangelegd, de Schuitegatstraat. Bij de kruising Drieplassenweg/Sportlaan is een rotonde aangelegd met van daaruit de belangrijkste toegangsweg, de Zeehosweg. Deze komt uit op het centrale plein in het gebied.

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan Zeehospitium fase 1B is onherroepelijk. Het bestemmingsplan Zeehospitium fase 2 is op 9 februari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Bekijk de bestemmingsplannen op:

Naar het overzicht