Revitalisering bedrijventerrein 't Heen

Bedrijventerrein 't Heen is toe aan een opfrisbeurt. Als eerste worden de Ambachtsweg en Heerenweg opgeknapt. Deze 2 wegen zijn straks een voorbeeld voor het opknappen van de rest van bedrijventerrein 't Heen.

Het doel van het revitaliseren van 't Heen is om het terrein ook op langere termijn aantrekkelijk te laten zijn voor (nieuwe) ondernemers.

Definitief ontwerp en samenwerkingsovereenkomst

Het definitief ontwerp is gemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad. Ondernemers hebben actief bijgedragen aan het ontwerp. De aanbesteding is nu van start.

Planning

De aanbesteding duurt ongeveer 6 maanden. Na de aanbesteding start het 3e kwartaal van 2018 en duurt zo’n 18 maanden. De oplevering zal dus in het 1e kwartaal van 2020 zijn.

Revitaliseringsplan

De herinrichting van het openbaar gebied is belangrijk voor de gemeente en de ondernemers. Het verbeteren van hoe het bedrijventerrein eruit ziet, draagt ook bij om het terrein ook op langere termijn aantrekkelijk te laten zijn voor (nieuwe) ondernemers. De gemeente richt het bedrijventerrein opnieuw in door bijvoorbeeld het maken van parkeervakken. Het plan bestaat om naast de herinrichting van de Heerenweg en Ambachtsweg ook:

  • De infrastructuur te verbeteren;
  • Duurzaamheidsmaatregelen toe te passen waar mogelijk;
  • De ruimtelijke visie te actualiseren met een beeldkwaliteitsplan.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Francisco Grant of de bedrijfscontactfunctionaris:

 

Documenten

Naar het overzicht