Renovatie Burgemeester de Ridderpark

Het deelproject Herinrichting Burgemeester De Ridderpark wordt begrensd door de Willem de Zwijgerlaan, Koningin Julianalaan, Meeuwenlaan, Boslaan-oost, Zeeweg, Miereweidepad en de Vijverhof.

De werkzaamheden

  • Aanbrengen en verwijderen bomen, planten en struiken in het park;
  • Aanbrengen afkoppelriool Nieuwe Duinweg;
  • Aanbrengen fietspad in beton op Nieuwe Duinweg;
  • Herinrichten Duinoordweg;
  • Herinrichten Willem de Zwijgerlaan;
  • Aanbrengen extra parkeervakken Willem de Zwijgerlaan;
  • Aanbrengen regenwatervoorzieningen op Dennenlaan, Berkenlaan, Larikslaan, Populierenlaan en Sparrenlaan.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden afgerond einde mei 2020. Gedurende de werkzaamheden wordt er met regelmaat op 2 plekken tegelijk gewerkt. Zo is men bezig met de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan/ de regenwatervoorzieningen in de Bomenbuurt. Deels tegelijkertijd gaat men aan de slag met het riool op de Nieuwe Duinweg/ de aan te leggen fietsbaan. De Duinoordweg wordt aansluitend heringericht. De omgeving zal hinder ervaren i.v.m. de benodigde verkeersafsluitingen.

Naar het overzicht