Project Locatie Valkenburg

Op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg komt een nieuwe, energieneutrale en internationaal georiënteerde woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) voorzieningen en recreatiemogelijkheden.

Het Katwijkse deel van het plangebied in ongeveer 470 ha groot. Het betreft voornamelijk terrein van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg.

Er zijn nog geen woningen in de verkoop.

Meer informatie

Concept stedenbouwkundig plan voor het startgebied locatie Valkenburg

Naar aanleiding van de 1e  bijeenkomst in december vorig jaar, hebben wij zo’n 300 reacties ontvangen. Er zaten veel reacties tussen die we als input hebben kunnen meenemen bij het maken van het plan. Tijdens een 2e bijeenkomst op dinsdag 2 april, heeft het ontwerpbureau het concept plan op hoofdlijnen gepresenteerd.

Het concept plan beschrijft in grote lijnen waar de belangrijkste wegen en hoofdstraten, het groen en water zouden kunnen komen. Ook zijn er woonvlekken aangewezen. Het plan beschrijft echter niet de precieze ligging van straten en soorten woningen.

Wanneer het stedenbouwkundig plan klaar is, stelt eerst het college het plan vast (eind april/mei) en uiteindelijk de gemeenteraad. Het definitieve stedenbouwkundige plan vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan en is dé leidraad voor de toekomstige ontwikkelaar van het startgebied. Voordat de ontwikkelaar kan gaan bouwen moet hij eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

Concept presentatie en concept reactieboek

De presentatie is gegeven op 2 april. Sommige foto’s in de presentatie zijn niet meer zichtbaar omdat de auteursrechten nog niet officieel zijn aangekocht. Wij mogen deze foto’s dan niet publiceren. Het reactieboek zal naar aanleiding van de 2e participatiebijeenkomst nog worden bijgewerkt.

Vervolg participatie

Na besluitvorming door het college wordt een 3e bijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden te informeren over het definitieve plan dat het college ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad. Communicatie hierover wanneer en waar volgt.

Het definitieve stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen voor de startlocatie vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zal de gemeente ook 2 participatiebijeenkomsten organiseren voordat de formele juridische inzage procedure start. Communicatie over het proces volgt.

Goed om te weten

Mogelijk hebt u interesse om te gaan wonen in het startgebied. Dan is het goed om te weten dat het nog niet mogelijk is om deze interesse kenbaar te maken. Er is nog geen concrete informatie over de toekomstige woningen en verkoopprijzen. U kunt zich ook nog niet inschrijven voor een woning.

Over het eerste startgebied

Het startgebied ligt aan de noordzijde tegen de N206. In vier tot zeven jaar komen hier 1000 tot 1500 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen plus aansluitingen op de Rijnlandroute en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net.  Op basis van de Omgevingsvisie van de gemeente Katwijk en het Masterplan Locatie Valkenburg is een Nota van Uitgangspunten met randvoorwaarden en uitgangspunten gemaakt. De gemeenteraad heeft de nota vorig jaar vastgesteld.

Bestuurlijke afspraken

Wassenaar en Katwijk hebben samen een Integrale Ruimtelijke Verkenning laten maken voor het gebied tussen de duinen en de A44 en tussen de Oude Rijn en de noordrand van Wassenaar. Vervolgens zijn de financiële en ruimtelijke gevolgen en de technische haalbaarheid onderzocht.
Provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben ten slotte bestuurlijke afspraken gemaakt om van Valkenburg een innovatief woon-werkgebied te maken. Naast de bouw van maximaal 5.000 woningen, komt er een test- en ontwikkelcentrum voor drones en andere type onbemande systemen, een groene zone en ruimte voor recreatie.

Regionale en lokale doelstellingen op het gebied van woningbouw, economie, natuur en recreatie en sociale samenhang kunnen gerealiseerd gaan worden.  De locatie zal per deel worden ontwikkeld.  Dit gebeurt in samenspraak met de belanghebbenden.

Presentatie informatieavond Mient Kooltuin 12 november 2019

Op dinsdag 12 november was er een informatieavond over de toekomst van de Mient Kooltuin. De bijeenkomst was druk bezocht en deelnemers hebben meegepraat over de visie en ideeën voor het gebied gedeeld. Het is de bedoeling dat de Mient Kooltuin een veelzijdig en multifunctioneel gebied wordt met ruimte voor recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling.

De gemeente is samen met OKRA landschapsarchitecten gestart met maken van een gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin. Deze gebiedsvisie bepaalt de richting voor verbeteringen in de komende decennia.

Informatieavond Mient Kooltuin: 17 maart

De gemeente Katwijk organiseert op dinsdag 17 maart een afrondende informatieavond over de Mient Kooltuin met een presentatie van de concept-gebiedsvisie. U bent welkom op het gemeentehuis vanaf 19.15 uur (locatie Kon. Julianalaan). Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 20.30 uur. Er is na afloop nog gelegenheid om na te praten.

De gemeente is al enige tijd samen met OKRA landschapsarchitecten bezig met het maken van een gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin. Deze gebiedsvisie bepaalt de richting voor de verbetering van de Mient Kooltuin in de komende decennia. De Mient Kooltuin wordt een veelzijdig en multifunctioneel gebied met een plek voor onder meer recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling.

 

Het proces om tot de gebiedsvisie te komen verloopt nadrukkelijk in samenspraak met huidige en toekomstige gebruikers. De afgelopen periode zijn dan ook talloze gesprekken gevoerd. Ook zijn er eerder twee informatieavonden georganiseerd. De gebiedsvisie wordt naar verwachting nog voor de zomer vastgesteld door de gemeenteraad.

Gezien de opzet van de avond is aanmelding gewenst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan: locatievalkenburg@katwijk.nl of te bellen naar: 071 406 5309.

Heeft u nu al vragen? Neemt u dan contact op met Roosmarijn Peet, projectleider. Zij is te bereiken op: 06 - 36 07 31 54 of mail: r.peet@katwijk.nl.

Bekijk de presentatie (pdf, 9,33 MB)
Naar het overzicht