Opknappen Molenwijk 2.0

Afbeelding straatbeeld Molenwijk

Tussen 2016 en 2020 wordt de openbare ruimte in de Molenwijk opgeknapt. Om overlast te beperken en kosten te besparen worden de verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd.

Visie 'Herinrichting Openbare Ruimte Molenwijk'

In de visie worden gebieden binnen de wijk genoemd waar de openbare ruimte verbeterd kan worden. Voorbeelden zijn:

 • Een deel van de bestaande bomen vervangen door nieuwe bomen.
 • De bestaande groenplekken versterken en onderhoudsvriendelijker maken.
 • De straten en een gedeelte van de daken afkoppelen om water op straat zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De bestaande drainage in het noordelijke deel van de wijk vervangen.
 • De indeling en het materiaalgebruik van de straten hetzelfde maken.

Alle plannen kunt u lezen in:

Wat gaat de aannemer de komende tijd doen

 • de weg en het trottoir openbreken
 • een nieuw hemelwaterriool aanleggen
 • een nieuw drainagestelsel aanleggen in de Zonnebloemstraat
 • de bestrating vernieuwen
 • de trottoirtegels terugleggen

Definitief ontwerp Molenwijk 2.0 - fase 3

Op 31 mei 2018 is er een inloopavond geweest in de Open Hofkerk aan de Rijnstraat. Tijdens deze avond is het definitieve ontwerp (DO) voor de herinrichting van fase 3 gepresenteerd. Op 19 juni 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het DO met wat kleine aanpassingen, die opgehaald zijn tijdens de inloopavond, vastgesteld. Zie hieronder het vastgestelde DO.

Uitvoering werkzaamheden fase 3

Het opknappen van de straten van fase 1 en fase 2 is achter de rug. De opknapbeurt van de straten van fase 3 is 23 april van start gegaan. In fase 3 knapt de aannemer een groot deel van de Asterstraat, de Ranonkelstraat, de Violierstraat en een deel van de Zonnebloemstraat op. Hieronder ziet u welk werk nog wordt uitgevoerd:

 • Ranonkelstraat - 13 mei t/m 24 juli 2019
 • Asterstraat (plein+Dirk III) - 19 augustus t/m 11 oktober 2019
 • Zonnebloemstraat - 3 september t/m 31 oktober 2019
 • Violierstraat  - 14 oktober t/m 20 december 2019
 • Asterstraat (t.h.v. Leliestraat) - 7 januari t/m 28 januari 2020

Definitief ontwerp Molenwijk 2.0 - fase 4

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er straten afgesloten voor verkeer. Er geldt dan een omleidingsroute voor verkeer. Hebt u een bijzondere gelegenheid, zoals een trouwerij of verhuizing? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op met de toezichthouder van het project Molenwijk 2.0 - fase 3, te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Katwijk

 • telefoon: 071 - 406 50 00

Afvalcontainers

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de inzamelplaats voor de afvalcontainers niet altijd goed bereikbaar voor de gemeentelijke afvalinzamelauto’s. Is dat het geval dan wordt er een andere inzamelplaats aangewezen. De bewoners die dit aangaat, krijgen hiervan tijdig bericht. 

Overlast

Bij de uitvoering van werkzaamheden is er meestal sprake van overlast. Het parkeren van auto’s kan soms lastig zijn en woningen zijn niet altijd even goed bereikbaar. U kunt ervan op aan dat de aannemer en gemeente hun best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Archief

Bent u op zoek naar oude informatie over dit project? Ga dan naar:

Naar het overzicht