Opknappen Molenwijk 2.0

Categorieën

 • Woonomgeving
 • Katwijk aan den Rijn

Tussen 2016 en 2021 wordt de openbare ruimte in de Molenwijk opgeknapt. Om overlast te beperken en kosten te besparen worden de verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd.

Visie 'Herinrichting Openbare Ruimte Molenwijk'

In de visie worden gebieden binnen de wijk genoemd waar de openbare ruimte verbeterd kan worden. Voorbeelden zijn:

 • Een deel van de bestaande bomen vervangen door nieuwe bomen.
 • De bestaande groenplekken versterken en onderhoudsvriendelijker maken.
 • De straten en een gedeelte van de daken afkoppelen om water op straat zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De bestaande drainage in het noordelijke deel van de wijk vervangen.
 • De indeling en het materiaalgebruik van de straten hetzelfde maken.

Alle plannen kunt u lezen in:

Wat gaat de aannemer de komende tijd doen

 • openbreken van de weg en het voetpad;
 • aanleggen van een nieuw hemelwaterriool;
 • vernieuwen bestrating van de weg;
 • terugleggen stoeptegels;
 • het rooien en opnieuw aanplanten van de groenvakken.

Uitvoering werkzaamheden fase 4

Het opknappen van de straten van fase 1, 2 en 3 is achter de rug. De opknapbeurt van de straten van fase 4 is 2 november van start gegaan. In fase 4 knapt de aannemer de Fresiastraat, de Leliestraat, de Irisstraat en een klein deel van de Asterstraat op. De werkzaamhden van fase 4 zijn opgedeeld in 7 uitvoeringsfases. Hieronder is aangegeven op welk moment welke uitvoeringsfase plaats vindt:

 • uitvoeringsfase 1: Fresiastraat van maandag 2 november 2020 t/m vrijdag 15 januari 2021
 • uitvoeringsfase 2: groenstrook tussen Irisstraat en Leliestraat van maandag 11 t/m vrijdag 29 januari 2021
 • uitvoeringsfase 3: Fresiastraat parkeerterrein van maandag 25 januari t/m vrijdag 12 februari 2021
 • uitvoeringsfase 4: Irisstraat van maandag 8 februari t/m vrijdag 19 maart 2021
 • uitvoeringsfase 5: Irisstraat vervolg van maandag 15 maart t/m vrijdag 9 april 2021
 • uitvoeringsfase 6: Leliestraat van maandag 5 april t/m vrijdag 4 juni 2021
 • uitvoeringsfase 7: Asterstraat van maandag 31 mei t/m vrijdag 2 juli 2021

Aanlegtekeningen bovengrondse infrastructuur Molenwijk 2.0 - fase 4

Hieronder vindt u de aanlegtekeningen voor de bovengrondse infrastructuur voor fase 4.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er straten afgesloten voor verkeer. Er geldt dan een omleidingsroute voor verkeer. Hebt u een bijzondere gelegenheid, zoals een trouwerij of verhuizing? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op met de toezichthouder van het project Molenwijk 2.0 - fase 3, te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Katwijk

 • telefoon: 071 - 406 50 00

Afvalcontainers

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de inzamelplaats voor de afvalcontainers niet altijd goed bereikbaar voor de gemeentelijke afvalinzamelauto’s. Is dat het geval dan wordt er een andere inzamelplaats aangewezen. De bewoners die dit aangaat, krijgen hiervan tijdig bericht. 

Overlast

Bij de uitvoering van werkzaamheden is er meestal sprake van overlast. Het parkeren van auto’s kan soms lastig zijn en woningen zijn niet altijd even goed bereikbaar. U kunt ervan op aan dat de aannemer en gemeente hun best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Archief

Bent u op zoek naar oude informatie over dit project? Ga dan naar: