Opknappen Frederiksoord 2.0

Categorie├źn

 • Woonomgeving
 • Rijnsburg

Tussen 2016 en 2021 wordt de openbare ruimte in Frederiksoord opgeknapt. Om overlast te beperken en kosten te besparen worden de verschillende onderhoudswerkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd. Fase 1 en 2 zijn al afgerond. De werkzaamheden voor fase 3 en 4 moeten nog worden uitgevoerd.

Visie Openbare Ruimte Frederiksoord

In de visie staan 4 belangrijke hoofdthema's:

 • Het veranderen van de indeling van de straten en het vernieuwen van de bestrating om:
  • meer eenheid en herkenbaarheid te krijgen in Frederiksoord
  • de plaats in de wijk herkenbaar te maken
  • de verkeersstromen te geleiden
  • parkeren te organiseren
  • spelen op brede stoepen mogelijk te maken.
 • Een duidelijke centrale plek maken in Frederiksoord.
 • De plaatsen waar je de wijk binnenrijdt zo inrichten dat het prettig (thuis)komen is in Frederiksoord en de geleiding door de wijk goed verloopt.
 • Het gebruik en de mogelijkheden van de hofjes onderzoeken om te kijken of de omgeving gebruik kan maken van de hofjes.

Definitief ontwerp fase 3

Op maandag 23 september 2019 presenteert de gemeente het definitief ontwerp. Bewoners zijn per brief uitgenodigd voor deze inloopavond. In deze brief staat hoe u kunt reageren op het definitief ontwerp wanneer u verhinderd bent voor de inloopavond.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op de afdeling Beheer en Vastgoed: