Nieuwbouw Zwembad Katwijk

In Katwijk is een nieuw zwembad gebouwd dat helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe zwembad vervangt Aquamar en staat op de plek waar eerst de ligweide en het buitenbad lagen. Het nieuwe zwembad is aantrekkelijker gemaakt voor sporters, inwoners en toeristen.

Het nieuwe zwembad is gebouwd door OLCO-Sportsphere BV, dat tot 15 jaar na de opening verantwoordelijk is voor het onderhoud. De officiële opening van het nieuwe zwembad was op vrijdag 6 juli 2018.

Afbeelding impressie nieuwe zwembad

Waarom nieuwbouw?

Het bestaande zwembad was verouderd en voldeed niet meer aan de standaarden van deze tijd. Met een nieuw zwembad voldoen we aan de huidige wettelijke eisen en kunnen we weer jaren vooruit. Het nieuwe zwembad is geschikt voor zwemles, verenigingen en doelgroepen. Voor recreatief zwemmen is de accommodatie geschikt voor bewoners en toeristen.

Kosten lager dan geraamd

De gemeenteraad heeft in oktober 2013 ingestemd met de bouw van een nieuw zwembad. De raad wil dat het college onderzoekt of het begrote budget voor de nieuwbouw omlaag kan. Dit is gedaan door een marktconsultatie: Bij verschillende bedrijven is nagevraagd hoe we het beste efficiënt kunnen bouwen voor een lage prijs. Ook is onderzocht hoe de bouw van het zwembad het beste kan worden aanbesteed. Uit dit onderzoek blijkt dat de kosten voor het zwembad lager zijn dan geraamd. Het budget wat nodig is voor de nieuwbouw is van  € 17.3 miljoen verlaagd naar € 16.349 miljoen. Ook het verwachte exploitatietekort valt mee. Vanuit de Brede Structuur Investeringen (BSI) is een bedrag van € 4,6 miljoen nodig in plaats van de eerder berekende € 8,8 miljoen. De gemeenteraad heeft op 19 februari 2015 definitief ingestemd met het investeringsbudget.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Nieuwbouw Zwembad Katwijk heeft t/m 10 maart 2016 ter inzage gelegen. Er is een beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Het beroep wordt door de Raad van State behandeld. Het bestemmingsplan is op 11 maart in werking getreden. Na de uitspraak van de Raad van State wordt het bestemmingsplan onherroepelijk: ruimtelijkeplannen.nl

Veel gestelde vragen

1. Waarom is gekozen voor dit plan?

Dit plan is op basis van de vooraf gestelde voorwaarden als beste beoordeeld. Het gaat hierbij om de functionaliteit, architectuur, duurzaamheid, plan van aanpak, betrouwbaarheid open begroting  en SROI (Social Return On Investment).

2. Wie zijn betrokken bij de beoordeling van het plan?

De commissie bestond uit verschillende externe adviseurs, een vertegenwoordiging van omwonenden en de gemeente.

3. Is er rekening gehouden met de woningen tegenover het zwembad?

Ja. Het zwembad is zo ver mogelijk van de woningen af gepositioneerd en er is een brede groenstrook voor geplaatst. 

4. Hoeveel inschrijvingen waren er en zijn er beelden van de andere plannen?

Er zijn 5 partijen geselecteerd die zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen. We hebben met de partijen afgesproken dat alleen het plan van de winnende partij openbaar is. We houden ons aan die afspraak.

5. Speelde de prijs nog een rol bij de aanbesteding?

Er is gegund op de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de eerder genoemde voorwaarden.

6. Wie gaat het zwembad exploiteren en onderhouden?

De exploitatie blijft bij Sportbedrijf Katwijk. Zij exploiteren ook het bestaande zwembad. Het onderhoud is voor een periode van 15 jaar gecontracteerd bij de aannemer die het zwembad gaat bouwen.

7. Hoe ziet de planning eruit?

In 2016 wordt het plan stapsgewijs verder uitgewerkt van Voorlopig Ontwerp tot Uitvoeringsgereed Ontwerp. In deze periode worden ook de vergunningen aangevraagd worden. In 2017wordt het nieuwe zwembad gebouwd. Het zwembad wordt voor de kerst van 2017 opgeleverd.

8. Wordt het een duurzaam gebouw?

Het nieuwe zwembad is duurzaam. Het is uitstekend geïsoleerd, maakt gebruik van de aller modernste technieken en het dak is voor een groot deel voorzien van zonnepanalen.

9. Verhuist de weekmarkt naar het centrum door de bouw van het nieuwe zwembad?

De weekmarkt blijft op het marktterrein. Er zijn goede afspraken gemaakt met de marktkooplui en zij zijn volop betrokken bij het proces. Het marktterrein is beschikbaar voor de bouwer, behalve op vrijdag wanneer de weekmarkt gewoon doorgaat tijdens de bouw. Hierover zijn met bouwer afspraken gemaakt.

Naar het overzicht