Herinrichting Mr. C. Fockstraat

Categorieƫn

  • Woonomgeving
  • Katwijk aan Zee

In 2023 gaan we de Mr. C. Fockstraat herinrichten. De straatstenen, stoeptegels en het riool worden vernieuwd. Een aantal bomen gaat weg en er worden nieuwe voor teruggeplant. Daarnaast worden maatregelen genomen op gebied van klimaat, verkeer en toegankelijkheid.

Ontwerp

Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart 2022 waren de eerste inloopbijeenkomsten over het voorlopig ontwerp (pdf, 932 KB). Op deze dagen zijn waardevolle reacties ontvangen (pdf, 211 KB). Bewoners en belanghebbenden hebben een uitnodiging ontvangen om hun reactie te geven op het aangepaste ontwerp (pdf, 932 KB).

Start werkzaamheden

De aanbesteding van het werk is achter de rug. De aannemer verwacht in november 2023 te starten met de werkzaamheden.

Toelichting op het ontwerp

De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar. Er zijn meer heftige regenbuien en langere periodes van droogte. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op een overstroming. Het veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor onze gezondheid, de leefbaarheid en economie. Daarom bereiden we de omgeving zo goed mogelijk voor op het veranderende klimaat en de negatieve gevolgen ervan.

Door onder andere een gescheiden rioolstelsel en waterbuffers te creeƫren wordt in dit project bijgedragen aan een beter milieu en betere leefomgeving.

Groen heeft een positieve invloed op de gevolgen van de klimaatverandering. Het levert zuurstof, vermindert hittestress en het houdt regenwater in een gebied langer vast.

In dit project is rekening gehouden met duurzame mobiliteit. We moedigen vervoer aan dat geen negatieve invloed heeft op het milieu.

Vooruitlopend worden de gas-, elektriciteits- en waterleidingen vervangen. Liander en Dunea stellen eisen aan de ligging van de nieuwe leidingen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op bomen en fundering van woningen. Verder moet er ondergronds ook ruimte overblijven voor andere toekomstige systemen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project herinrichting Mr. C. Fockstraat? Bekijk dan het overzicht van veelgestelde vragen.