Middelmors

Bij dit project worden 80 woningen gebouwd in het hogere segment. De meeste woningen liggen aan het water. Verder: uitbreiding parkeercapaciteit, nieuwe wegen en fietspaden en (meer) ruimte voor recreatie, onder andere op de voormalige vuilstort.

In het plan wordt de landijsbaan verplaatst en de jachthaven gerevitaliseerd en uitgebreid met onder andere recreatiewoningen en horeca.

Plangebied

Het plangebied is 18 hectare groot. Het ligt tussen de watergangen Oegstgeesterkanaal en Noordwijkervaart. De afgelopen tijd is geprobeerd om de nodige grondposities te verkrijgen.

Stand van zaken

De economische ontwikkelingen en de situatie op de woningmarkt vertragen de planvorming. De haalbaarheid en de planning zijn afhankelijk van de economische situatie.

Voor de herontwikkeling van de jachthaven is een initiatiefplan ingediend. Ook hier zijn de haalbaarheid en planning afhankelijk van de economische situatie.

Bestemmingsplan

Het bestemmingplan Middelmors is onherroepelijk, maar moet nog worden uitgewerkt. 

Meer informatie

Naar het overzicht