Katwijk bereikbaar

Categorieën

 • Bereikbaarheid

De komende 10 jaar komen er in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 9000 woningen bij. Katwijk groeit daarmee uit tot een gemeente van ruim 70.000 inwoners.

Daarnaast blijft er ruimte beschikbaar voor bollenteelt, glastuinbouw en open landschap.

Uitbreiding wegen en openbaar vervoer

Om de bereikbaarheid te vergroten zijn er plannen gemaakt voor verbetering en uitbreiding van de wegen en het openbaar vervoer, zoals:

 • Verkeersmaatregelen Rijnsburg; betere bereikbaarheid.
 • Noordelijke Randweg Rijnsburg (NRR); een verbindingsweg door de Elsgeesterpolder van de N206‭ ‬naar de A44.
 • Rotonde Noordwijkerweg; De kruising Noordwijkerweg - Voorhouterweg wordt een rotonde.
 • RijnlandRoute (RR); een verbindingsweg tussen Katwijk (N206) en de A4.
 • Vernieuwen Zeewegviaduct: het viaduct voldoet niet meer aan de eisen en wordt vernieuwd.
 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer Netwerk; veel en regelmatig vervoer met groot gebruikersgemak.
 • Westerbaan; het aansluiten van de Westerbaan op de Boslaan.
 • Aansluiting Flora Holland op de afrit A44; minder vrachtverkeer door Rijnsburg.
 • Fietspad Westerbaan; bij de Laan van Nieuw Zuid en de Cantineweg/Verlengde Westerbaan komt een fietspad.
 • Herinrichting Rijnstraat en Turfmarkt; terugbrengen van 50 naar 30 km per uur
 • Herinrichting Katwijkerweg en Hoofdstraat;  snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km per uur
 • Rotonde Noordwijkerweg Trappenberg - Kloosterschuur; er komt een tweede rotonde op de Noordwijkerweg.

Digitale nieuwsbrief Katwijk Bereikbaar

Wilt u op de hoogte blijven van de bereikbaarheid van Katwijk? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief:

Klankbordgroep RijnlandRoute en HOV

Voor de projecten RijnlandRoute en Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een klankbordgroep opgericht. Het doel van de klankbordgroep is:

 • afstemmen wat er binnen de 2 projecten gebeurt.
 • het voorbereiden van communicatiemomenten.
 • voorbereiden van participatietrajecten voor de 2 projecten gezamenlijk of afzonderlijk.  

Daarnaast is de klankbordgroep een belangrijke graadmeter van wat de Katwijkse bevolking vindt van de projecten. 

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van:

 • alle wijkraden
 • de Katwijkse ondernemers
 • Dunavie
 • Comité Open Westerbaan

De klankbordgroep heeft elk kwartaal een overleg. Tijdens dit overleg wordt vooral het proces besproken. Wanneer het nodig is, organiseert de gemeente een thema-overleg. Tijdens dit thema-overleg reageert de klankbordgroep op een specifiek onderwerp.

Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Voor de projecten RijnlandRoute, HOV en Zeewegviaduct overlegt de gemeente ook met de werkgroep Verkeer & Veiligheid. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. De werkgroep heeft geen vaste vergadermomenten maar komt bij elkaar wanneer advies van deze groep nodig is.

De regio bereikbaar

Katwijk kan alleen beter bereikbaar worden, als de regio beter bereikbaar wordt. Om dit te bereiken heeft het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoersplan opgesteld. Doordat de gemeente mee doet aan dit regionale overleg, heeft zij hierop ook invloed gehad.

Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

Vanuit het integraal verkeer- en vervoersplan van Katwijk (IVVP) is extra aandacht gevraagd voor de rondwegenstructuur van Katwijk. Er is aangedrongen op het aanleggen van een noordelijke verbinding bij Katwijk tussen de N206 en de A44. Daarnaast is er uitgebreid aandacht besteed aan snelle fietsverbindingen tussen Katwijk en Leiden met haar omgeving.