Hoogwaardig Openbaar Vervoer Netwerk

De gemeente werkt samen met Provincie Zuid-Holland, de omliggende gemeenten en de Regio Holland Rijnland aan een betere bereikbaarheid. Als onderdeel hiervan rijdt vanaf 9 mei 2021 R-net als Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Dit betekent dat er dan tussen Leiden en de Boulevard zuid, en tussen Leiden en ESA/Estec comfortabele R-net bussen rijden. R-netbussen komen in de plaats van buslijnen 30 en 31.

Provincie Zuid-Holland heeft een video gemaakt waarin al de plannen worden uitgelegd.

R-net in Katwijk

Tussen Leiden en Katwijk gaan in de spits 12 bussen per uur heen en terug rijden. Vanaf de rotonde Zeeweg-Julianalaan rijden 6 bussen via Katwijk Noord naar ESA/Estec. De andere 6 bussen rijden naar de eindhalte bij de Boulevard zuid. Om het R-net goed te kunnen laten rijden op deze route en de doorstroming zo veel mogelijk te garanderen, wordt er in de kern van Katwijk een aantal maatregelen getroffen.

Nota Voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden – Katwijk - Noordwijk

De maatregelen die genomen moeten worden om het HOV goed in te passen, zijn opgenomen in de Nota Voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden – Katwijk – Noordwijk. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Het aanleggen van een busstrook.
 • Een fietstunnel onder de Zeeweg.
 • Het aanpassen van de minirotonde Rijnsoever.
 • Het aanpassen van bushaltes.

Het HOV wordt in twee fases gerealiseerd:

Fase 1

In de eerste fase rijden R-net bussen mee over de Ir. G. Tjalmaweg. Er worden beperkte aanpassingen aan de huidige infrastructuur gedaan. De bushaltes langs de route worden aangepast of nieuw aangelegd.

 • Er komt een fietstunnel onder de Zeeweg bij het Waterloopje.
 • Langs de Koningin Julianalaan (Noord) wordt een busstrook aangelegd richting Zeeweg.
 • De bus keert aan het einde van de Boulevard, en heeft haltes ter hoogte van het Vuurbaakplein.
 • De rotonde Biltlaan/Rijnsoever wordt aangepast.

De werkzaamheden voor fase 1 zijn eind 2019 gestart. Op de kaart kunt u precies zien waar welke werkzaamheden gaan plaatsvinden. Op de pagina Katwijk onderweg vindt u de actuele planning van alle deelprojecten.

Aanleg R-net haltes

De aanleg van nieuwe R-net haltes en het opwaarderen van bestaande haltes tot R-net haltes vindt plaats tot mei 2021. Er wordt nu nog gewerkt aan de haltes Sportpark De Krom, Space Expo en de eindhalte ESA/Estec. De overige haltes zijn klaar. 

Fase 2

De verwachting is dat het tussen 2025 en 2030 zo druk is op de weg dat de huidige rotonde Zeeweg/Koningin Julianalaan het verkeer niet meer aan kan. Door dit goed in de gaten te houden, bekijken we of dit ook echt gaat gebeuren. Als het verkeer gaat vastlopen, moeten er meer maatregelen uitgevoerd worden. Dit is fase 2. Er wordt dan bekeken of de rotonde Zeeweg-Kon. Julianalaan moet worden omgevormd tot kruispunt met verkeerslichten. De beslissing om dit te doen nemen we in overleg met de gemeenteraad. Meer informatie staat in de flyer HOV in Katwijk.

Groot onderhoud Biltlaan

De gemeente combineert de werkzaamheden voor R-net met gemeentelijke werken op de Biltlaan. De Biltlaan heeft inmiddels een nieuwe inrichting gekregen, en de Kon. Julianabrug wordt vernieuwd. 

Klankbordgroep RijnlandRoute en HOV

Voor de projecten RijnlandRoute en Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een klankbordgroep opgericht. Het doel van de klankbordgroep is:

 • afstemmen wat er binnen de 2 projecten gebeurt.
 • het voorbereiden van communicatiemomenten.
 • voorbereiden van participatietrajecten voor de 2 projecten gezamenlijk of afzonderlijk.  

Daarnaast is de klankbordgroep een belangrijke graadmeter van wat de Katwijkse bevolking vindt van de projecten. 

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van:

 • alle wijkraden
 • de Katwijkse ondernemers
 • Dunavie
 • Comité Open Westerbaan

De klankbordgroep heeft elk kwartaal een overleg. Tijdens dit overleg wordt vooral het proces besproken. Wanneer het nodig is, organiseert de gemeente een thema-overleg. Tijdens dit thema-overleg reageert de klankbordgroep op een specifiek onderwerp.

Digitale nieuwsbrief Katwijk Bereikbaar

Wilt u op de hoogte blijven van de bereikbaarheid van Katwijk? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief:

Randstad-net

R-net is een samenwerkingsverband tussen overheden en vervoerbedrijven. Het doel is om in 2028 door de hele Randstad hetzelfde, herkenbare hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden. De treinen, metro’s, trams en bussen van R-net krijgen allemaal dezelfde herkenbare rood-grijze R-net uitstraling. Het samenwerkingsverband maakt het mogelijk om dienstregelingen van verschillende vervoerders op elkaar af te stemmen:

 • De bussen van R-net zijn betrouwbaar; ze rijden stipt op tijd. Op het display bij de halte ziet u hoe laat de volgende bus komt.
 • De bussen rijden veel en regelmatig: op de meeste lijnen rijdt de bus elke 10 minuten. In de bus zelf geeft een scherm altijd actuele reisinformatie. De aankomsttijden per halte zijn zichtbaar, en ook informatie over aansluiting op andere bussen en treinen.
 • De bussen sluiten goed aan op ander openbaar vervoer, waardoor u spoorboekloos kunt reizen. Vooral op regionale trajecten leidt dit tot tijdwinst.
 • De bussen zijn comfortabel en goed toegankelijk voor minder validen.

R-net rijdt al rondom Amsterdam, Schiphol, Haarlem, Zaandam, Purmerend, Hoorn en Hilversum.

De provincie realiseert het programma R-net Zuid-Holland geleidelijk in 6 bus- en 2 treinverbindingen:

 • Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk
 • Noordwijk-Voorhout - Sassenheim-Bollenstreek-Schiphol
 • Alphen aan den Rijn - Leimuiden-Schiphol
 • Leiden Lammenschans - Zoetermeer, inclusief de passage Leiden
 • Leiden Centraal - Leiderdorp
 • Leiden Centraal - Leiden Lammenschans
 • Alphen aan den Rijn - Gouda Dordrecht (trein)
 • Geldermalsen (MerwedeLingelijn) (trein)

Meer informatie

Wilt u meer weten over het HOV? Of over de andere projecten die Katwijk beter bereikbaar gaan maken? Kijk dan op:

Naar het overzicht