Herinrichting Katwijkerweg en Hoofdstraat

Op dinsdag 13 maart vond de 3e participatieavond voor de nieuwe inrichting van de Hoofdstraat en de Katwijkerweg plaats en is het definitieve conceptontwerp aan bewoners en belanghebbenden gepresenteerd. Met de opmerkingen die toen nog zijn gemaakt, zijn in het ontwerp de laatste puntjes op de i gezet.

Dinsdag 22 mei heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Katwijkerweg en Hoofdstraat vastgesteld. Nu is het aan de raad om een beslissing over het ontwerp te nemen. Bij een positief besluit in juni vindt de aanbesteding van het werk voor de zomervakantie plaats, zodat de uitvoering van de werkzaamheden dit najaar nog kan starten.

Korte samenvatting ontwerp

  • De rijbaan wordt over het gehele traject met een halve meter versmald.
  • Fietsers rijden net als nu op de rijbaan, waarbij de fietsstrook met een kleurnuance wordt aangegeven.
  • De trottoirs blijven verhoogd ten opzichte van de rijbaan en worden breder dan in de huidige situatie.
  • De parkeervakken liggen naast en op dezelfde hoogte als het trottoir.
  • De verharding van de rijbaan wordt uitgevoerd in asfalt met streetprint (klinkermotief).
  • De verlichting wordt aangepast.
  • Waar mogelijk wordt het bestaande groen uitgebreid.

Kruisingen

  • Op de kruisingen komen verhoogde kruisingsplateaus waar verkeer van rechts voorrang heeft.
  • Ter hoogte van de Hoogvliet en Middenjoght worden verlengde plateaus aangelegd. Deze plateaus geven het beeld van een voetgangersgebied, wat vermindering van de snelheid van auto’s bevordert.
  • Om de kruising bij de Hoogvliet verkeersveiliger te maken, is met de supermarkt overeengekomen dat de bevoorrading via de Torenvlietslaan (dus achterom) zal plaatsvinden.

Definitief ontwerp

Naar het overzicht