Herinrichting Baron van Wassenaarstraat

Categorie├źn

  • Woonomgeving
  • Katwijk aan den Rijn

In 2023 wordt de Baron van Wassenaarstraat opnieuw ingericht. In maart is het voorlopige ontwerp aan bewoners gepresenteerd. Dit ontwerp is uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Reacties voorlopig ontwerp (pdf, 151 KB) Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 184 KB)

Toelichting op ontwerp

Nieuwe riolering

Er wordt een nieuw, gescheiden rioolstelsel aangelegd. De ene rioolbuis is bestemd voor het afvalwater en de andere voor het regenwater. Totdat de Sandtlaan is heringericht, wordt het water geloosd op het gemengde rioolstelsel in de Sandtlaan. Pas daarna kan het afvalwater en regenwater van de Baron van Wassenaarstraat gescheiden worden afgevoerd.

Bestrating en straatmeubilair

Alle straatstenen worden vervangen door goede tweedehands straatstenen. De parkeervakken worden gemarkeerd met een P-tegel. Er worden 5 lichtmasten geplaatst.

Nieuwe verkeerssituatie

De straat wordt ingericht als woonerf. Dit wordt aangegeven door middel van verkeersborden. Op een woonerf geldt een maximum snelheid van 15 km/u. Fietsers mogen dus ook niet harder rijden. Parkeren moet in de parkeervakken.

Start werkzaamheden

Naar verwachting worden de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2023 uitgevoerd. De definitieve planning is afhankelijk van de levering van materialen.