Frederiksoord-Zuid

De gemeente wil Frederiksoord-Zuid transformeren tot een aantrekkelijk woongebied met groen en water.

Er komen ongeveer 313 woningen. De woningbouw in Katwijk is afgestemd op de marktvraag. Daarom is besloten om voorlopig niet actief verder te gaan met dit project.

Stedenbouwkundig plan

Frederiksoord-Zuid is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, waarbij Katwijk de regie voert. Door het gebied is ook de verkeersontsluiting voor de wijk Nieuw Rhijngeest, deelgebied 1 van de gemeente Oegstgeest, gepland.

Plangebied

Het gebied is ongeveer 9.4 hectare groot, waarvan ongeveer 0,9 hectare (Rijnsburgerweg en de Valkenburgerweg) is bebouwd.

Het plangebied ligt voor 70% op grondgebied van Katwijk en 30% op grondgebied van Oegstgeest. Het gebied ligt ten zuiden van Frederiksoord en wordt begrensd door:

  • de Rijnsburgerweg aan de oostkant
  • de Valkenburgerweg/deelgebied 1 Nieuw Rhijngeest aan de westkant
  • het gebied Langenakker aan de zuidkant

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Frederiksoord-Zuid Katwijk is onherroepelijk en heeft de uitwerkingsplicht: uitwerking tot woongebied.

Naar het overzicht