Fietstunnel Zeeweg

De huidige fiets-/voetgangersoversteek over de Zeeweg ter hoogte van het Waterloopje wordt vervangen door een tunnel. Dit is één van de maatregelen die genomen wordt voor de start van de dienstregeling van R-net in december 2020. Het ondergronds brengen van de oversteek is nodig om het verkeer op de Zeeweg beter te laten doorstromen, en is beter voor de verkeersveiligheid.

R-net maatregelen

Behalve de fietstunnel komen er bij de Zeeweg en de Koningin Julianalaan een aantal R-net haltes met bijbehorende fietsenstallingen en een busstrook op de Koningin Julianalaan tussen de rotonde Industrieweg en de Zeeweg. Kijk hier voor informatie over alle R-net maatregelen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor de aanleg van de fietstunnel is onherroepelijk.

Realisatie

In maart 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het fietstunneltje. Er zijn kabels en leidingen verlegd, er zijn 65 bomen gekapt en de bouwkuip is gemaakt. De aanleg van het ondergrondse deel van het fietstunneltje start in juni. Van 2 juni tot en met 5 juli is hiervoor het deel van de Zeeweg tussen de rotonde Kon. Julianalaan en de oprit naar de N206 afgesloten voor al het verkeer. Vanaf 6 juli is de weg weer open voor autoverkeer, maar tot afronding van het werk met een maximum snelheid van 30 km/uur. Tot eind november wordt gewerkt aan de aanleg van de in- en uitritten van de tunnel. De weg is dan versmald. Fietsers en voetgangers kunnen de Zeeweg alleen oversteken bij de rotonde Kon. Julianalaan. Dit blijft zo tot het tunneltje in december in gebruik wordt genomen. Voor de actuele planning en omleidingskaart zie Katwijk onderweg.

Naar het overzicht