Fietstunnel Zeeweg

De huidige fiets-/voetgangersoversteek over de Zeeweg ter hoogte van het Waterloopje wordt vervangen door een tunnel. Dit is één van de maatregelen die genomen wordt voor de start van de dienstregeling van R-net in december 2020. Het ondergronds brengen van de oversteek is nodig om het verkeer op de Zeeweg beter te laten doorstromen, en is beter voor de verkeersveiligheid.

R-net maatregelen

Behalve de fietstunnel komen er bij de Zeeweg en de Koningin Julianalaan een aantal R-net haltes met bijbehorende fietsenstallingen en een busstrook op de Koningin Julianalaan tussen de rotonde Industrieweg en de Zeeweg. Kijk hier (link naar pagina HOV) voor informatie over alle R-net maatregelen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor de aanleg van de fietstunnel is onherroepelijk.

Realisatie

De aanleg van het fietstunneltje start in juni 2020. In juni wordt dit deel van de Zeeweg drie weken afgesloten. Voorafgaand aan de bouw van de tunnel worden eerst kabels en leidingen verlegd, en worden 65 bomen worden gekapt. Dit gebeurt vanaf eind februari.

Informatie

Op 12 februari is er tussen 19.00 - 20.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg 64 een informatieavond over de voorbereidende werkzaamheden rond de Zeeweg. Voor de start van de bouw van de fietstunnel organiseren we in mei een aparte informatiebijeenkomst.

Meer informatie over het HOV.

Naar het overzicht