Fietstunnel Zeeweg

De huidige fiets-/voetgangersoversteek over de Zeeweg ter hoogte van het Waterloopje wordt vervangen door een tunnel. Dit is één van de maatregelen die genomen wordt voor de start van de dienstregeling van R-net in december 2020. Het ondergronds brengen van de oversteek is nodig om het verkeer op de Zeeweg beter te laten doorstromen, en is beter voor de verkeersveiligheid.

R-net maatregelen

Behalve de fietstunnel komen er bij de Zeeweg en de Koningin Julianalaan een aantal R-net haltes met bijbehorende fietsenstallingen en een busstrook op de Koningin Julianalaan tussen de rotonde Industrieweg en de Zeeweg. Kijk hier voor informatie over alle R-net maatregelen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor de aanleg van de fietstunnel is onherroepelijk.

Realisatie

De aanleg van het fietstunneltje start in juni 2020. In juni wordt dit deel van de Zeeweg minimaal drie weken afgesloten. De aanleg van de in- en uitritten van de tunnel duurt nog tot november. Voorafgaand aan de bouw van de tunnel worden eerst kabels en leidingen verlegd, en worden 65 bomen worden gekapt. Dit gebeurt vanaf begin maart.

Naar het overzicht