Fietspad Westerbaan

Afbeelding locatie fietspad Westerbaan

Tussen de Laan van Nieuw Zuid en de Cantineweg/Verlengde Westerbaan komt een fietspad. Het fietspad wordt ingepast tussen het Natura2000 gebied Meijendel-Berkheide en de bestaande bebouwing van Katwijk aan Zee. Naast het fietspad wordt ook een voetpad aangelegd, en er wordt gekeken of ruimte is om een ruiterpad in te passen. Het fietspad wordt onderdeel van de fietsverbinding Leiden – Katwijk aan Zee.

Fietsroute Leiden - Katwijk

Het is al vele jaren de wens van de gemeente Katwijk, gemeente Leiden en provincie Zuid-Holland om een comfortabele en rechtstreekse fietsverbinding van Leiden naar de kust van Katwijk aan Zee te realiseren. Deze verbinding is nodig voor een betere ontsluiting van de badplaats en levert een aantrekkelijke route op voor fietsers tussen Katwijk aan Zee en Leiden. Deze fietsverbinding loopt vanaf Leiden langs de Ir. G. Tjalmaweg, de Cantineweg via het nieuwe fietspad naar de Laan van Nieuw Zuid en vanaf daar via het bestaande fietspad naar de kust. Het fietspad langs de Tjalmaweg wordt tegelijkertijd met de RijnlandRoute aangelegd in de Noordelijke Parkzone.  

Planning

Op 6 maart 2018 heeft het college van B&W het projectplan vastgesteld voor het fietspad Westerbaan. De volgende stap is het doen van de noodzakelijke onderzoeken, en het maken van een ontwerp. Bij het maken van het ontwerp wordt de omgeving betrokken. Op 26 maart was hiervoor een eerste informatieavond, waarbij ook een klankbordgroep geformeerd is. De presentatie die tijdens deze avond is gegeven, kunt u hieronder downloaden.

In de periode tot aan de zomer wil de gemeente samen met de klankbordgroep een concept-ontwerp voor het fietspad maken. Na het collegebesluit hierover wordt dit ontwerp tijdens een informatieavond aan de omgeving gepresenteerd. Hierna moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld, waarover de gemeenteraad een besluit zal nemen. Het fietspad zal eind 2019 in gebruik genomen worden.

Naar het overzicht