Fietspad Westerbaan

Tussen de Laan van Nieuw Zuid en de Cantineweg/Verlengde Westerbaan komt een fietspad als onderdeel van de fietsverbinding Leiden - Katwijk aan Zee. Dit fietspad wordt aangelegd tussen het Natura2000 gebied Meijendel-Berkheide en de bestaande bebouwing van Katwijk aan Zee. Naast het fietspad wordt ook een voetpad aangelegd.

Fietsroute Leiden - Katwijk

Al vele jaren willen de gemeente Katwijk, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland een comfortabele en rechtstreekse fietsverbinding van Leiden naar de kust van Katwijk aan Zee aanleggen. Deze verbinding is nodig voor een betere bereikbaarheid van de badplaats en levert daarnaast een aantrekkelijke route op voor fietsers tussen Katwijk aan Zee en Leiden. De fietsverbinding loopt vanaf Leiden langs de Ir. G. Tjalmaweg en de Westerbaan via het nieuw aan te leggen fietspad naar de Laan van Nieuw Zuid. Vanaf daar loopt de verbinding via het bestaande fietspad naar de kust. Het fietspad langs de Tjalmaweg wordt tegelijkertijd met de RijnlandRoute aangelegd in de Noordelijke Parkzone.  

Planning werkzaamheden

Aannemer AW Vessies uit Lisse gaat de uitvoering van het werk doen. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 delen:

 • Deel A: het gebied bij de Cantineweg/ Westerbaan.
  Eind oktober 2020 tot midden november 2020 vinden werkzaamheden plaats bij de Cantineweg/Westerbaan. De werkzaamheden omvatten o.a. het aansluiten van het nieuwe fietspad op het fietspad bij de Cantineweg en het maken van een veilige aansluiting/oversteek waar de Cantineweg zal eindigen met het nieuwe fietspad.
   
 • Deel B: het gebied Laan van Nieuw Zuid, Duindoornlaan en Lijsterbesstraat.
  Begin november 2020 tot midden januari 2021 starten de werkzaamheden in het gebied Laan van Nieuw Zuid, Duindoornlaan en Lijsterbesstraat. Dit omvat onder andere het aanpassen van de inritten naar het parkeerterrein van Quick Boys, het verplaatsen van de milieucontainers, het afsluiten van de parallelweg ter hoogte van de Duindoornlaan en het aanleggen van een plateau voor de toegang tot Quick Boys. De wijk zal gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijven.
   
 • Deel C: de aanleg van het nieuwe fietspad en het wandelpad in het duingebied.
  Op 1 december 2020 zal in het duingebied waar het fietspad komt te ligen gestart worden met het verwijderen van begroeiing en bomen. In een ander nog te bepalen gebied wordt een deel van deze bomen gecompenseerd. De werkgrens zal aan de zijde van het duingebied duidelijk aangegeven zijn. Het gebied tussen de werkgrens en het hek van Staatsbosbeheer zal voor wandelaars (al dan niet met honden) en ruiters toegankelijk blijven. Volgens planning worden de werkzaamheden in maart 2021 afgerond en kan het fietspad in gebruik worden genomen.

Hier ziet u de werkgebieden in  de overzichtstekening. Door in te zoomen kunt u in detail zien wat er gaat gebeuren.

Informatieavond

Voordat de aannemer met zijn werkzaamheden start, wordt er een informatieavond gehouden, waarin de werkzaamheden zullen worden toegelicht en vragen beantwoord. De aankondiging zal weer in de plaatselijke kranten aangekondigd worden. Via de volgende links vindt u de laatste informatie over het fietspad:

Impressies

Informatieavond

Door de corona-beperkingen was het helaas niet mogelijk om een inloopavond te organiseren. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur dan een mail naar t.massaro@katwijk.nl.
Ontwerp van het fietspad.

Naar het overzicht