Fietspad Dorpsweide

In de gemeente Katwijk wordt gewerkt aan een nieuwe doorgaande fiets- en wandelroute langs de Oude Rijn vanaf de Joop van der Reijdenbrug tot aan de Waterlelie. Deze verbinding voor langzaam verkeer dient voor recreatief verkeer en voor dagelijks woon- en werkverkeer. Een deel dat nog mist in de route is de verbinding tussen de Dorpsweide en de Waterlelie via het Botenpad. Door deze verbinding aan te leggen ontstaat een doorgaande recreatieve fiets- en wandelroute langs de Oude Rijn en wordt de Dorpsweide toegankelijker voor bewoners van Oud-Valkenburg. Ook zal de nieuwe doorgaande verbinding zorgen voor een veilige tweede fietsroute voor schoolgaande kinderen.

Planning

Het doortrekken van fietspad Dorpsweide naar de Waterlelie is op 25 februari 2014 vastgesteld en een uitwerking is opgenomen in ‘Vizier op de rivier’, Masterplan Katwijk langs de Rijn (2010). Halverwege 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep op het bestemmingsplan ’t Duyfrak 2015 en de gemeente gevraagd de verbinding in te passen, zodat een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat op de percelen van Botenpad 31 en 33 behouden blijft.

Tot het einde van het vierde kwartaal van 2019 heeft de gemeente zich gebogen over het verder uitwerken van het ontwerp en de voorbereiding voor de uitvoering van het project. In overleg met omwonenden (eigenaren), het Rijk voor aankoop van water in de Oude Rijn, is het plan op onderdelen aangepast. In deze fase wordt met de betrokken eigenaren onderhandeld over de definitieve aankoop van hun benodigde grond voor het fietspad. Ook wordt de planologische procedure gestart.

Bruggen

Er zijn tijdens de informatieavond op 15 april 2019 veel reacties en ideeën verzameld over het vormgeven van de bruggen die het Botenpad verbinden met de Dorpsweide aan de ene kant en de Waterlelie aan de andere kant. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan onderzocht wat de mogelijkheden waren voor beweegbare bruggen. Gekeken is wat al in eerdere (bestemmings)plannen was geregeld, de financiële consequenties, maar zeker niet op de laatste plaats de consequenties voor de veiligheid. Wie wordt verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de bruggen. Alles overwegende is het oorspronkelijke plan gehandhaafd.

Naar het overzicht